YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Informace o YMCA Setkání

YMCA Setkání

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 1.5.2004

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Jedině funkční a harmonické rodiny mohou vytvořit funkční a harmonickou společnost. Současná krize společnosti je také odrazem krize manželství a rodiny.

Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, mládež i celé rodiny. Členové sdružení vytváří místní společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že právě hloubka a kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Při této činnosti vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem “Směřujeme k lepšímu manželství”, a spolu s ní a dalšími vytváří mezinárodní hnutí Whole Marriage Ministries.

Cíle sdružení :

 • obnova a rozvíjení rodinného života svých členů a příznivců
 • prohloubení duchovní podstaty manželství a pochopení úlohy muže a ženy v rodině současnosti na základě křesťanského ideálu
 • plné rozvinutí vzájemných vztahů manželů, směřujících k hlubšímu sjednocení a přípravu manželů na zvládnutí a řešení krizových situací v rodině
 • uskutečňování cílevědomé, láskyplné výchovy dětí v rodinách
 • budování prostředí solidarity a odpovědnosti uvnitř rodin i mezi jednotlivými rodinami
 • vytváření příležitostí pro rodiny ke společnému prožívání volného času
 • propagace celospolečenské důležitosti pevných manželských a rodinných vztahů a jejich podpora
 • příprava mladých lidí na manželský a rodinný život

Činnost:

 • organizování kurzů, seminářů, přednášek, tématických setkání, apod.
 • pořádání rekreačních, tvořivých a motivačních akcí pro celé rodiny i jednotlivé rodiče s dětmi
 • podpora činnosti společenství manželů a rodin na místní úrovni
 • pomoc manželům nebo rodinám v těžkých životních situacích a organizování služby vzájemné pomoci
 • vydávání materiálů o manželské a rodinné problematice a její propagace ve sdělovacích prostředcích
 • vydávání čtvrtletního zpravodaje pro členy sdružení Bulletin Manželských setkání
 • provozování rekreačního penzionu “Dům setkání” v Krkonoších

Rádi mezi sebe přijmeme každého s upřímným zájmem o zlepšení svého manželství, rodinných vztahů a ochotou pomoct také druhým rozvíjením naší činnosti.

zatížení serveru