YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Manželák - jaro 2017

Jaro s Tischnerem (editorial)

Ale že to letos byla zima! Jako z Broučků. No a vidíte, přežili jsme… a přežil ji i Manželák. A přináší vám další porci jarního čtení. Děkujeme za všechna povzbuzení a ohlasy. Byl mezi nimi i takový, abychom to na startu nepřepálili a nějak rozumně si rozložili síly. Budeme se o to snažit – s Boží pomocí a vaší podporou. A též s manželáckým ajfrem v našich redaktorských srdcích.

Přinášíme vám toho, naši milí přátelé, mnoho, respektive dost. Jsme takový malý koloniál, kde nechybějí básničky, vážné úvahy ani troška nějaké legrace, rozhovor dlouhý a vedle jen takový na jednu střelnou otázečku; snažíme se zajet na hlubinu i jen tak se rozpustile šplouchat u břehu.

Jedno bych ale chtěl přece jenom vysunout do popředí trochu víc – Józefa Tischnera. Věnujeme mu portrét a jeho roztroušené myšlenky najdete v obláčcích u paty stránek. Fakt dobré kořeň, jak říkáme my Brňáci. A Brňáka poznáš podle frňáka. S omluvou všem Jihlavákům, Kroměřížákům, Olomoučákům, Velkým Meziříčákům (i těm malým)… a nakonec snad i těm – uf! – Pražákům. No nic, Tischner, taky dobré frňák, hlavně na ten způsob víry, který nás osvobozuje do radosti. Jeho „teologie vděčnosti“ staví do středu lásku, tedy Krista; díky ní a díky Němu – jak říká tento polský kněz – dostáváme klíč k sobě samým, jakož i k lidem kolem nás.

Bez Krista jsme si vzájemně a vposledku i sami pro sebe zamčeni. Takže i manželství je něco jako klíč darovaný Kristem, kterým se můžeme dostat ze svého vězení a stát se plně sami sebou. Slušné kauf, co říkáte?

Jiří Trávníček

Časopis si můžete stáhnout zde.

Redakci tvoří: Jiří Trávníček, Adéla a Jarek Forýtkovi, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafiku a sazbu si vzal na starost Pavel Vaníček; jazykovou čistotu zajišťuje Olga Trávníčková.

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2017 - jaro
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

Martin Šmídek, 26.6.2012
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké