YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Manželák - podzim 2019

Tužme

Číslem, které – naši milí čtenáři – držíte v rukou, se vinou citáty svatého Augustina (jsou umístěny v boxících). Augustin je klasik. A víte, co o klasicích říká Goethe – že jsou to ti, o kterých všichni mluví, ale nikdo je nečte. Oksana Zabužková, ukrajinská spisovatelka, zase chápe klasiky jako ty, jejichž dílo dokázalo přežít tři generace. Soudím, že Augustin splňuje obě charakteristiky. Rozhodně se o něm víc mluví, než by se četl, a rozhodně dokázal přežít ony tři generace, a to násobně. Jeho Vyznání (v roce 2015 jsme se po téměř devadesáti letech dočkali nového českého překladu) jsou stále fascinující a nesmírně živou četbou, zpovědí člověka, který se dokázal vymanit ze spárů starého myšlení. Zpočátku pod jeho vlivem věřil ve dvě rovnomocné síly (dobro a zlo), které proti sobě bojují o svět a naše duše, a posléze přešel k víře v sílu Jedinou. Tento kdysi hejsek a snad i starověký playboy z Kartága našel Boha jako jedinou organizační sílu svého života. A našel ho svým vnitřním zápalem, tedy tím, že vlastní duši vystavil… čemu vlastně? Ze všeho nejvíce touze. A tato touha ho vehnala do náruče Boží lásky. Přitom když pátral dál, byl nucen zjistit, že zdrojem, jímž se láska napájí, je neskonalé Boží milosrdenství.

Augustinův život vytyčuje souřadnice křesťana – odvahu k proměně čili nebojácnost vydat se na novou cestu (jen vzpomeňme, kolik takových nebojácných v Bibli je – Abrahámem počínaje) a touhu. Touha je víc než vědění či jistota nebo přesvědčení. Touha je rosou našich duší, blahodárným neklidem, odvahou k růstu. Tužme a tužme se… A četba svatého Augustina nechť nás v tom vyztužuje. A to vše v manželáckém společenství, neboť společenství musí být jaké? No přece utužené.

Jiří Trávníček

Časopis si můžete stáhnout zde.

Redakci tvoří: Jiří Trávníček, Adéla a Jarek Forýtkovi, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafiku a sazbu si vzal na starost Pavel Vaníček; jazykovou čistotu zajišťuje Olga Trávníčková.

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2019 - jaro, léto, podzim
2018 - jaro, léto, podzim
2017 - jaro, léto, podzim
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

Martin Šmídek, 25.10.2019
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru