YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Manželák - léto 2023

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 11.11.2022

Požehnaný začátek prázdnin

… pro mnohé z nás znamená jediné - další ročník letního kurzu Manželských setkání. A buďte zde v Kroměříži vítáni všichni, ať už jste tu podruhé, popáté či podesáté… ale zejména vy, kteří jste tu poprvé. Nejspíš si v sobě přivážíte různé otázky a pochybnosti, nebo dokonce nejistotu, skepsi či strach. Věřím však, že nejen celý kurz, ale svou malou troškou i toto číslo Manželáku vám je pomůže rozptýlit a proměnit v radost z vašeho manželství, radost z víry, radost z nových (i starých) přátelství. Exponenciální nárůst usměvavých tváří během týdne toho bývá důkazem. 
Jeden dlouholetý účastník, ba dalo by se říct nestor Manželských setkání, však zde s námi už letos bohužel nebude. Na jaře nás opustil Zdeněk Michalec, ústřední postava nejen manželáků, ale i chlapského hnutí… nebo také poutních cest do Izraele. Kdo ho ovšem 23. března v bystrckém kostele na jeho poslední pozemské cestě vyprovázel, nepochybně si odnesl dojem, že nebyl přítomen smutečnímu obřadu, nýbrž nádherné slavnosti, na níž Zdeněk za mohutného dunění desítek bubnů odešel přímo do Boží náruče. Zavzpomínejme na tohoto našeho vzácného přítele společně. 

Podobně rekordním účastníkem MS je i Petr Glogar (prý se jich coby doprovázející kněz zúčastnil čtyřicetkrát!), který nejen o Manželských setkáních mluví ve svém knižním rozhovoru Tvořit nové věci. Kromě toho, že vám tuto knihu vřele doporučujeme, jsme z ní vybrali i citáty v boxících. 

Tak tedy požehnaný manželácký čas. 

Olga Trávníčková

Časopis si můžete stáhnout zde.

Šéfredaktor: Jiří Trávníček; redakce: Olga Trávníčková, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafická úprava a sazba: Pavel Vaníček; jazyková redaktorka: Olga Trávníčková

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2023 - léto
2022 - léto, podzim
2021 - léto, podzim
2020 - jaro, podzim
2019 - jaro, léto, podzim
2018 - jaro, léto, podzim
2017 - jaro, léto, podzim
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

zatížení serveru