YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Manželák - léto 2017

Léto s Františkovou radostí (editorial)

Vítejte na stránkách letního Manželáku. Vy, kteří už jste nás někdy četli, i vy, kteří jste zde poprvé. Léto je v manželácké optice bodem, od něhož se vše odvíjí; začíná totiž nový kurz, karty se rozdávají nanovo – skupinky, přednášky atd.

Tématem čísla je Františkova exhortace Amoris laetitia neboli Radost z lásky, které (a ohlasům na ni) věnujeme jedno specifické místo; kromě toho ji však najdete rozptýlenou i jinde v čísle. Je jakoby napsána přímo pro nás. Františkova „radost z lásky“ je totiž i „radostí z četby“. Skutečně, je potěšující si v tomto dokumentu číst nebo si ho jen tak otevírat a zastavovat se na dílčích místech. Občas jsme si říkali, že František snad někdy musel na Manželských setkáních inkognito být – tak přesvědčivě mluví o komunikaci, empatii, výchově dětí… a vůbec o manželském chlebu vezdejším. Řečeno jinak: svou exhortací se mu zkrátka podařilo dosáhnout úrovně Manželských setkání. A to je co říct! František se stává – a nejenom snad touto exhortací – jedním z nás. Kromě toho setrváváme v rubrikách, v nichž jsme se rozhodli fungovat loni v létě.

Chválíme léto, chválíme Františka, chválíme Pána, že nás přivedl na toto místo. A chválíme ho také za dar služby, tedy že v Jeho jménu můžeme pro vás, naši milí spolumanželáci, dělat tento časopis. Aleluja!

Jiří Trávníček

Časopis si můžete stáhnout zde.

Redakci tvoří: Jiří Trávníček, Adéla a Jarek Forýtkovi, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafiku a sazbu si vzal na starost Pavel Vaníček; jazykovou čistotu zajišťuje Olga Trávníčková.

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2017 - jaro, léto
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

Martin Šmídek, 20.7.2017
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké