YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Manželák - léto 2018

Letní rybaření

Milí naši čtenáři, 

vy, kteří jste na těchto stránkách poprvé, jakož i vy pravidelní rutinéři či polorutinéři, je tu nový Manželák a s ním nový cyklus Manželských setkání. První ze tří zastavení manželácké roční cesty – letní kurz, podzimní obnova, jarní obnova.

Zejména nám vítejte naši milí nováčci. Víme, jak je pro někoho těžké – co, chlapi? – na Manželská setkání vůbec přijet; nechat se svou drahou polovičkou přesvědčit či dostrkat: „Tak dobře, když chceš, miláčku, ale nepočítej s tím, že se nějak zapojím.“ Model lapené zvíře. „Proč jsou tady ti lidi tak rozjaření? V tom s váma teda nejedu.“ Model disident.

Připravili jsme pro vás číslo s jednou novou rubrikou. Nazvali jsme ji „Očima“ a chceme v ní dát prostor obrázkům před slovy. Obrázkům všeho druhu – hlavně však fotkám. Ne že by fotek bylo v Manželáku málo, ale tyto chtějí být přece jenom jiné. Nikoli služebně-dokumentární, ale takové – jaké? Umělecké? Ne, na toto označení bychom si netroufali. Spíše ty, kde se setkává viditelné s neviditelným, obrazné s duchovním. Pohledy za obzor…

Číslem se nám prolíná Jan Rybář – je zde jeho portrét a roztroušené citáty. Objevuje se v pravidelné rubrice Václava Vacka a zatoulal se nám i na jednu fotku z Albeřic. Úžasný člověk, jezuita, tajně vysvěcený kněz za minulého režimu a hlavně někdo, kdo vás nabíjí už jenom svou přítomností. Je tady snad ještě někdo, kdo nečetl jeho knižní rozhovor s Josefem Beránkem Deník venkovského faráře

Léto budiž pochváleno! Manželácké léto dvakrát!

Jiří Trávníček

Časopis si můžete stáhnout zde.

Redakci tvoří: Jiří Trávníček, Adéla a Jarek Forýtkovi, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafiku a sazbu si vzal na starost Pavel Vaníček; jazykovou čistotu zajišťuje Olga Trávníčková.

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2018 - jaro, léto
2017 - jaro, léto, podzim
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

Martin Šmídek, 20.7.2017
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké