YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Manželák - jaro 2024

kopírovat odkazautor Jiří Trávníček, 19.3.2024

Požehnaný začátek prázdnin

Zeptali jsme se umělé inteligence (Chat GPT), jaké jsou hlavní přednosti manželství. A zde je její odpověď:

 

  • Partnerská podpora: Manželství může poskytnout emocionální podporu a stabilitu. Partnerství může být zdrojem povzbuzení, pochopení a přijetí ve stresujících situacích.
  • Společný růst: Manželství může podnítit individuální růst a rozvoj. Partneři mohou společně podporovat své cíle, zájmy a ambice, a tím se navzájem motivovat a inspirovat.
  • Zlepšené fyzické a duševní zdraví: Šťastné man-želství může přispět k lepšímu fyzickému a duševnímu zdraví. Mnoho studií ukazuje, že lidé v zdravých manželstvích mají nižší riziko depresí, úzkosti a dalších zdravotních problémů.
  • Rodičovství a rodinná stabilita: Manželství poskytuje stabilní prostředí pro výchovu dětí a budování rodiny. Partnerství může podpořit spolupráci, komunikaci a sdí-lení odpovědnosti v rodičovství.
  • Intimní vztah a sexuální uspokojení: Manželství může poskytnout prostor pro budování hlubokého intimního vztahu a sexuálního uspokojení. Důvěra, otevřená komunikace a společné zájmy mohou přispět k uspokojení a naplnění v partnerském vztahu.
  • Ekonomická stabilita: Společné finanční zdroje a spolupráce mohou vést ke zlepšené ekonomické stabilitě a bezpečnosti. Manželé mohou společně plánovat a dosahovat finančních cílů.
  • Dlouhodobé přátelství: Manželství může vytvořit hluboké a trvalé přátelství. Partnerství může poskytnout prostor pro sdílení zážitků, smíchu, zábavy a tvorbu společných vzpomínek.

Tyto přednosti manželství mohou být závislé na individuálních zkušenostech a kvalitě vztahu mezi partnery. Důležité je, aby manželství bylo založeno na respektu, důvěře a vzájemné podpoře.

Holka šikovná, že? Požehnaný jarní manželský (a man-želácký) čas, přátelé. A vzhůru do toho letního.

Jiří Trávníček

 

Časopis si můžete stáhnout zde.

Šéfredaktor: Jiří Trávníček; redakce: Olga Trávníčková, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafická úprava a sazba: Pavel Vaníček; jazyková redaktorka: Olga Trávníčková

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2024 - jaro
2023 - léto, podzim
2022 - léto, podzim
2021 - léto, podzim
2020 - jaro, podzim
2019 - jaro, léto, podzim
2018 - jaro, léto, podzim
2017 - jaro, léto, podzim
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

zatížení serveru