YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

Manželák - jaro 2020

autor Martin Šmídek, 23.10.2020

Koroňák

Nebo také koronáč, koviďák, jednoduše korona. Hoď si koronou a uvidíš. Ba ne, koroňák už koronou hodil, a to velmi rezolutně, čímž i dost zásadně vstoupil do plánů Manželských setkání: jarní obnova 2020 zrušena, letní kurz 2020 zrušen, podzimní obnova 2020 v dané chvíli (21. září) rozdělena do tří hnízd, přičemž i tato manželácká „trojjedinost“ se stále chvěje – bude, nebude?, nepřijde nakonec nějaký zákaz shora? (Zpráva z 6. října: tři hnízda zrušena, bude to jinak.)

Nelze si nevzpomenout na starou židovskou moudrost: „Chceš-li Boha rozesmát, začni mu vyprávět o svých plánech.“ Je to tak, nic s tím nenaděláme. Trpělivost, trpělivost… a ještě jednou trpělivost. A možná také se naučit toto znamení číst, a to s klidnou a otevřenou myslí… a také s důvěrou v Boží prozřetelnost. Nic se neděje jen tak. Osobně jsem dalek představě Boha trestajícího lidstvo za jeho provinění, tedy onoho hromovládce, který hněvivě metá blesky na nás, neposlušné. Přesto se však nelze zbavit dojmu, že i tato Láska všech Lásek a Něha všech Něh, jíž je Bůh, občas potřebuje zvýšit hlas; říct něco trochu důrazněji.

Existuje silně frekventované dobové slovo „výzva“. Je pevně usídleno zejména v jazyce manažerů. Berme tedy koroňáka právě jako výzvu. K čemu? Možná k většímu ztišení, k prohloubení vztahů, které jsme zanedbávali – včetně těch manželských. K větší trpělivosti – nejen s lidmi, s koroňákem, ale i se sebou samými. Zkusme ho mít rádi. Více v „Letohradské hlídce“ Václava Vacka.

Hezké počtení, přátelé.
 

Jiří Trávníček

Časopis si můžete stáhnout zde.

Redakci tvoří: Jiří Trávníček, Adéla a Jarek Forýtkovi, Jana Švíková, Ivana Vaníčková; grafiku a sazbu si vzal na starost Pavel Vaníček; jazykovou čistotu zajišťuje Olga Trávníčková.

Redakce se na adrese manzelak@setkani.org těší na vaše příspěvky :-)

Archiv časopisu Manželák 

2020 - jaro, podzim
2019 - jaro, léto, podzim
2018 - jaro, léto, podzim
2017 - jaro, léto, podzim
2016 - léto, podzim

Z historie našich časopisů

Manželák navazuje na čtvrtletník Bulletin Manželských setkání, který vycházel čtvrtletně od roku 1996. Jeho redakci tvořili celých 12 let Petr a Milena Jandovi (jedni ze zakladatelů Manželských setkání) s technickou asistencí Martina a Marie Šmídkových. 

Nuásledující tři roky pokračovali ve vydávání Bulletinu Petr a Irena Smékalovi, 

Počínaje šestnáctým ročníkem Bulletin vycházel nadále pouze elektronicky, jeho tvorby a redakce se ujal Jarek Forýtek. 

Bulletin Manželských setkání tedy vycházel úctyhodných 18 let. Sám ovšem navazoval na předchozí Listy Manželských setkání, které vydávala redakce (pravděpodobně) pod vedením Luboše a Stáni Náglových (zakladatelé Manželských setkání). Podrobnější informace o Listech se vynasnažím doplnit.

Archiv Bulletinu Manželských setkání

18. ročník 2014 -  Advent prohlížení a tisk, zima prohlížení a tisk
17. ročník 2013 - podzim prohlížení a tisk 
16. ročník 2012 - jaro prohlížení a tisk, léto prohlížení a tisk, podzim/zima prohlížení a tisk
...
13. - 15. ročník - čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...
12. ročník 2008 - zima, jaro, podzim
11. ročník 2006/2007 - podzim, zima, jaro, Babí léto
10. ročník 2005/2006 - zima, jaro, Babí léto
9. ročník 2004/2005 - podzim, zima, jaro+léto
8. ročník 2003/2004 - podzim, zima, jaro, léto
7. ročník 2002/2003 - podzim, zima, jaro, léto
6. ročník 2001/2002 podzim, zima, jaro, léto
5. ročník 2000/2001 - podzim, zima, jaro, léto
4. ročník 1999/2000 - podzim, zima, jaro, léto
3. ročník 1998/1999 - podzim, zima, jaro, léto
2. ročník 1997/1998 - podzim, zima, jaro, léto
1. ročník 1996/1997 - podzim, zima, jaro, léto
...
1991 - Listy Manželských setkání - nulté číslo

zatížení serveru