YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

YMCA Setkání

POZVÁNKY NA AKCE

YMCA v ČR slaví stovku!
21.4.2021 ... a celé léto

V roce 1921 vznikla z iniciativy T. G. Masaryka na základech, připravených americkou Ymkou, samostatná Československá YMCA. Náplň jednotlivých aktivit se během času proměňuje, ale hodnoty, na kterých YMCA staví, stále přetrvávají...

Dětské odpoledne, koncert Oborohu, výtvarná dílna, slavnostní jízda na kolech,... to jsou jen některé z akcí, kterými ymkaři oslaví výjimečné jubileum 100 LET československé YMCA!
Vyberte si tu, která je vám nejblíž, na webu https://ymca100.cz/ a pojďte slavit s námi!

Aktuality a zajímavosti také na #ymca100  nebo #nacemzalezi 

Spálovský mlýn 2021 - letní tábor rodin
7.-14.8.2021

Drazí přátelé, srdečně Vás zveme na oblíbený letní tábor rodin naplněný bohatým programem a přátelskou atmosférou.
Ano, přestože je tato doba napjatá a výhled na léto poněkud nejistý, počítáme opět s letní dovolenou v krásném prostředí údolí říčky Odry. Věříme, že dojde k ústupu epidemie v pravý čas a budeme se moct společně setkat a povzbudit. 
Těšíme se na vás! .... 

YMCA Setkání

autor Martin Šmídek, 20.12.2010

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2021 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.
Chystáme

rodiny manželé chlapi ženy mládež ostatní 
  • červenec
  • srpen
  • září

Přečtěte si

ANI MA´AMIN (Věřím s naprostou důvěrou)
Hudba: Avihu Medina                                                … ...
SHIMCHA KADOSH (Tvé jméno je svaté)
Hudba: Barry a Batya Segal (2002)                                        Shimcha Kadosh … ...
EXPERIMENT - víkend pro otce a starší děti (13-16 let)
Zvu vás na akci  Experiment 2020, která chce navázat nejen na osvědčené Expedice (Arctos, Botanicus a Krakonoš), ale i již na vydařený Experiment 2018 a 2019. Těšíme se, že se opět setkáme v … ...
Kari Törmä - zakladatel Manželských setkání

Milí přátelé, Bohunka Horská uveřejnila začátkem tohoto týdne na Facebooku následující zprávu:
„Našeho drahého finského přítele Kari Törmä si minulou neděli Pán Bůh vzal, ve věku 79 let. Kari založil Manželská setkání ve Finsku (Parempi avioliitto), která později převzala i česká YMCA. Nám, českým vedoucím, se luxusně věnoval, ve Finsku v Pieksemäki, na své chatě, v Česku...
Kari, jsi důležitá postava našich životů... děkujeme....“

Loučení je vždycky smutné, ale nakonec by v nás měla převládnout vděčnost. Za Kariho i za jeho dílo, které můžeme dál rozvíjet.

Zdenek Michalec

Klub přátel YMCA Setkání
Zveme vás do Klubu přátel YMCA Setkání,  Klub přátel je volným seskupením těch, kteří chtějí pomoci uskutečňovat poslání YMCA Setkání, zejména pravidelnou finanční podporou. Tvoří ho …
Chlapi v Dolanech II
Už podruhé jsme se rozhodli neuposlechnout zákaz zastavení, který nám svět staví před Ježíšův kříž. Spolu s Komunitou Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce jsme se zúčastnili duchovního … ...
Víkend pro otce s dospívajícím synem
Ani sám král Mnozí hoši přijížděli s ostychem, co se v Mentaurově bude dít. V mysli jim zněla otázka: „Jak mne tam přijmou, nebudu tam na obtíž, nebudu se tam nudit?“ Nakažlivá chlapská …
Škola bubnování
Máš doma djembe a nevíš jak s ním zacházet? Fascinují tě zvuky afrických bubnů? Chceš naplno zažít sílu společného bubnování? Chceš vědět víc o historii, údržbě a způsobu hry na africké … ...
Žena a krize středního věku
Každá z nás se občas cítí mizerně a někdy ještě hůř. Zvláště vy, které máte doma dorůstající děti. Je to neuvěřitelné, co z těch úžasných voňavých boubelatých miminek vyrostlo! Je toho všude … ...
Několik fotografiíPokud žádnou fotku nevidíte, použijte prosím následující odkaz:
https://plus.google.com/u/0/photos/+LubosImramovsky/albums/6114308327906706465 
Téma je pokračování z minula
(Pro inspiraci viz Pavlova přednáška)
  1. Čeho se bojím na smrti? Co konkrétně mě na smrti děsí?
  2. Jak se vypořádávám se strachem ze smrti?
  3. V čem jsem nežil dobře? Čeho v životě lituji?
  4. Co chci udělat se zbytkem, zbylou částí života? Jakým smyslem ho naplním?

Setkání v Babicích v Klubu dobré pohody s krbem - označeno červeným kolečekem (bývalá OVONKA) cca 120 m pod Kostelem - adresu s plánkem přidávám. Místa na parkování  také vyznačena červeně - sprejem (na mapce).

Kdo chce jet MHD :) - 18:00 vlakem na Blansko, vystoupit v Bílovicích  a potom  18:16 BUS 210 do Babic. Cena 24 Kč

Zpět 22:20 BUS 210 do Bílovic a Vlak 22:50 do Brna (23:02 Brno)

Abrahamova tabule 2

Jak vidíme Abrahama (chlapi, Brno-Slatina 22.1.2007)

První kniha Mojžíšova, kapitoly 18 až 21

18 Vyhlášení soudu na Sodomou
Archetypy: král, milovník, mudrc
Vlastnosti: odvaha, věří Bohu

19 Záchrana Lota
Archetypy:
Vlastnosti: vizionářství, obětování dcer = podpis Charty

Lotovy dcery
Archetypy:
Vlastnosti: cesty lidské a boží, dobrý cíl a špatný prostředek

20 Prorok a modlitebník
Archetypy: mudrc
Vlastnosti: kněz, strach, vypočítavost

21 Syn pravý a nepravý
Archetypy: král, milovník
Vlastnosti:

Smlouva s abímelekem
Archetypy: král, milovník
Vlastnosti:

Malý návrh na duchovní část

Chtěl bych  návrhnout - přečtení evangelia způsobem, který popisuje RR v přednášce v Praze - Budoucnost církve,.... mne to docela láká...

Libor

http://www.chlapi.cz/rohr2003/Budoucnost.html

Jelikož tam bylo málo kněží a nemohli při svých pravidelných shromáždění slavit eucharistii, scházeli se k tomu, aby se modlili, četli a studovali Písmo. Naučili mě takovému zvyku, který dodnes v našem centru v Albuquerque praktikujeme.

 Neslavili eucharistii, a proto četli společně evangelium třikrát. Napřed pronesli jedno slovo nebo jedinou větu z textu evangelia, která je oslovila, potom četli podruhé - a je úžasné o kolik více toho z textu pochopíte, když čtete dvakrát. Potom se lidé vzájemně sdíleli v odpovědích na otázku, zda v jejich životech jsou v souvislosti s přečteným evangeliem nějaké paralelní vztahy či zkušenosti. Nato jsme evangelium četli potřetí a zase bylo úžasné,  kolik nového můžete z téhož jednoho textu opět slyšet. Bylo to, jako kdyby  evangelium ožilo a  stalo se vzrušujícím. V návaznosti na toto jsme si pokládali další otázku: k čemu by tohle evangelium mohlo vyzývat právě mě, k jaké změně v mém životě, nebo k čemu by to mohlo vyzývat nás jako skupinu.

http://www.chlapi.cz/rohr2003/Budoucnost.html

zatížení serveru