YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

YMCA Setkání

YMCA Setkání

autor Martin Šmídek, 20.12.2010

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2020 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.
Chystáme

rodiny manželé chlapi ženy mládež ostatní 
  • leden
  • březen
  • duben
  • květen
  • červen

Přečtěte si

Literatura (nejen) pro muže

Na našich setkáních probíráme témata z následujících knih o mužství, otcovství, manželství.

LES SAINTS ET LES SAINTES (Svatí a Světice Boží)
  Hudba: Komunita Emmanuel (Francie,2007)          "Les Saints et les saintes..." Text: Isabelle Izzi (Komunita Emmanuel, Francie) Zpěv: … ...
NACHAMU, NACHAMU AMI (Těšte, těšte můj lid)
Hudba:  Shlomo Carlebach         "Nachamu, Nachamu Ami..." Zpěv: Neshma Cartebach Choreografie : Komunita Blahoslavenství (Dolany, 2020) Text : … ...
SHALOM ALEICHEM II. (Pokoj s vámi)
  Hudba: inspirovaná básní Volkera von Töre (něm.básník a spisovatel, 1934-1980)      Shalom Aleichem (skladba) Choreografie:   Komunita  Blahoslavenství … ...
Posvátný kruh kříže - víkend pro muže
Přátelé, je nám líto, ale jsme nuceni zrušit naše letošní Valašské setkání mužů v Rajnochovicích z důvodu pokračující pandemie. Mnozí jste se přihlásili s nadějí, že se do poloviny května … ...
EXPERIMENT - víkend pro otce a starší děti (13-16 let)
Zvu vás na akci  Experiment 2020, která chce navázat nejen na osvědčené Expedice (Arctos, Botanicus a Krakonoš), ale i již na vydařený Experiment 2018 a 2019. Těšíme se, že se opět setkáme v … ...
Kari Törmä - zakladatel Manželských setkání

Milí přátelé, Bohunka Horská uveřejnila začátkem tohoto týdne na Facebooku následující zprávu:
„Našeho drahého finského přítele Kari Törmä si minulou neděli Pán Bůh vzal, ve věku 79 let. Kari založil Manželská setkání ve Finsku (Parempi avioliitto), která později převzala i česká YMCA. Nám, českým vedoucím, se luxusně věnoval, ve Finsku v Pieksemäki, na své chatě, v Česku...
Kari, jsi důležitá postava našich životů... děkujeme....“

Loučení je vždycky smutné, ale nakonec by v nás měla převládnout vděčnost. Za Kariho i za jeho dílo, které můžeme dál rozvíjet.

Zdenek Michalec

Klub přátel YMCA Setkání
Zveme vás do Klubu přátel YMCA Setkání,  Klub přátel je volným seskupením těch, kteří chtějí pomoci uskutečňovat poslání YMCA Setkání, zejména pravidelnou finanční podporou. Tvoří ho …
Konference 20 let MS
Obrázek k abstraktu

6.- 8.2.09, Konference 20 let Manželských setkání

Drazí přátelé,
děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili Slavnosti 20 let Manželských setkání a přispěli k její nádherné a povzbuzující atmosféře.

Děkujeme i vám všem, kdo jste na nás mysleli a modlili se za zdárný a požehnaný průběh. Děkujeme sponzorům a dárcům, díky jejichž štědrosti se slavnost mohla uskutečnit. A jsme vděčni Bohu za jeho radostnou blízkost a povzbuzení do dalších dnů našeho života a manželství.

za organizační tým Miloš a Gita Vyleťalovi


Atmosféru konference si můžete připomenout v záznamu vysílání Křesťanského magazínu z 22. února.

Pozvané referáty si můžete přečíst ve  sborníku přednášek.
 

Napsal o nás ZLÍNSKÝ DENÍK
Ve čtvrtek 9.listopadu 2006 vyšel v novinách "Zlínský deník" článek s fotografií o zlínském společenství …
Celostátní setkání v Letohradě - zápis

Celostátní setkání v Letohradě 19 - 22. května

Setkání se mohou účastnit chlapi,
kteří mají zájem o chlapskou spiritualitu

Toto čtyřdenní duchovní cvičení
pod vedením Václava Vacka začne
již ve čtvrtek večer a bude příležitostí
pro setkání chlapů z celé republiky.
Nezapomeňte na tento termín
ve svých kalendářích.


S tebou mne baví svět - Víkend pro otce s dětmi - Budislav

Chtěl bych se s Vámi podělit o několik zážitků a dojmů z víkendové akce pro tatínky s dětmi, která se konala o minulém víkendu v krásném prostředí pískovcových skal nedaleko obce Budislav.

Několik fotografiíPokud žádnou fotku nevidíte, použijte prosím následující odkaz:
https://plus.google.com/u/0/photos/+LubosImramovsky/albums/6114308327906706465 
Téma je pokračování z minula
(Pro inspiraci viz Pavlova přednáška)
  1. Čeho se bojím na smrti? Co konkrétně mě na smrti děsí?
  2. Jak se vypořádávám se strachem ze smrti?
  3. V čem jsem nežil dobře? Čeho v životě lituji?
  4. Co chci udělat se zbytkem, zbylou částí života? Jakým smyslem ho naplním?

Setkání v Babicích v Klubu dobré pohody s krbem - označeno červeným kolečekem (bývalá OVONKA) cca 120 m pod Kostelem - adresu s plánkem přidávám. Místa na parkování  také vyznačena červeně - sprejem (na mapce).

Kdo chce jet MHD :) - 18:00 vlakem na Blansko, vystoupit v Bílovicích  a potom  18:16 BUS 210 do Babic. Cena 24 Kč

Zpět 22:20 BUS 210 do Bílovic a Vlak 22:50 do Brna (23:02 Brno)

Abrahamova tabule 2

Jak vidíme Abrahama (chlapi, Brno-Slatina 22.1.2007)

První kniha Mojžíšova, kapitoly 18 až 21

18 Vyhlášení soudu na Sodomou
Archetypy: král, milovník, mudrc
Vlastnosti: odvaha, věří Bohu

19 Záchrana Lota
Archetypy:
Vlastnosti: vizionářství, obětování dcer = podpis Charty

Lotovy dcery
Archetypy:
Vlastnosti: cesty lidské a boží, dobrý cíl a špatný prostředek

20 Prorok a modlitebník
Archetypy: mudrc
Vlastnosti: kněz, strach, vypočítavost

21 Syn pravý a nepravý
Archetypy: král, milovník
Vlastnosti:

Smlouva s abímelekem
Archetypy: král, milovník
Vlastnosti:

Malý návrh na duchovní část

Chtěl bych  návrhnout - přečtení evangelia způsobem, který popisuje RR v přednášce v Praze - Budoucnost církve,.... mne to docela láká...

Libor

http://www.chlapi.cz/rohr2003/Budoucnost.html

Jelikož tam bylo málo kněží a nemohli při svých pravidelných shromáždění slavit eucharistii, scházeli se k tomu, aby se modlili, četli a studovali Písmo. Naučili mě takovému zvyku, který dodnes v našem centru v Albuquerque praktikujeme.

 Neslavili eucharistii, a proto četli společně evangelium třikrát. Napřed pronesli jedno slovo nebo jedinou větu z textu evangelia, která je oslovila, potom četli podruhé - a je úžasné o kolik více toho z textu pochopíte, když čtete dvakrát. Potom se lidé vzájemně sdíleli v odpovědích na otázku, zda v jejich životech jsou v souvislosti s přečteným evangeliem nějaké paralelní vztahy či zkušenosti. Nato jsme evangelium četli potřetí a zase bylo úžasné,  kolik nového můžete z téhož jednoho textu opět slyšet. Bylo to, jako kdyby  evangelium ožilo a  stalo se vzrušujícím. V návaznosti na toto jsme si pokládali další otázku: k čemu by tohle evangelium mohlo vyzývat právě mě, k jaké změně v mém životě, nebo k čemu by to mohlo vyzývat nás jako skupinu.

http://www.chlapi.cz/rohr2003/Budoucnost.html

zatížení serveru