YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

ELIJAHU  HANAVI (Prorok Elijáš)

Hudba:  Nachamia Sharabi
Zpěv: Yedil Verdiger
Choreografie: Eliyahu Gamliel (1968)

Text:
Prorok Elijáš

Prorok  Elijáš,
Elijáš Tišbejský,
Elijáš Gileadský.
Za našich dnů (brzo) přijde k nám s Mesiášem,
synem Davidovým.

Elijáši, řekni dost mým těžkostem.
Ochraňuj mě víc, než kdejaký poklad,
obleč horlivost, divy mi ukaž,
tvé nohy budou přebývat v úžasné zemi.

Refr.:
Elijáši proroku,
Elijáši Tišbejský!
Osviť mou cestu.
Elijáši, obnov moji radost
a žehnej mému obydlí.

Navrať, prosím, mé syny do země otců,
nový chvalozpěv z nebes v poušti
ať je jim příjemný a cesta upravená.
Přiveď mého vykupitele a s ním chválu,
přiveď mého vykupitele a s ním chválu.

Ze všech končin, prosím,
shromáždi rozptýlené a pouta vězňům otevři.
Jeruzalém bude přebývat v bezpečí
a nový duch bude vanout v mé zemi.
A nový duch bude vanout v mé zemi…

 Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Židé věřili, že dříve, než přijde Mesiáš, zjeví se Elijáš. Proto vzývají Elijáše a očekávají mocné činy, ochranu, požehnání a obnovu.

Tanec se tančí na svátek PESACH (Pascha = přejítí).

Čteni je u sederové večeře – slavnostní tabule tohoto svátku. Je naplněním mitzvach (přikázání), každému Židovi, aby řekl svému synu o osvobození Židů z otroctví v Egyptě, jak je psáno v Toře a Ex 13,8.

Pesach= židovské velikonoce. Svátek nekvašených chlebů, trvá 7 dnů. Slaví se každý rok 14. dne měsíce abibu-nisanu (2 Mojž 12,42; 3 Mojž 23,5).
Není jenom připomínání osvobození v minulosti, ale zůstává přislíbením budoucí spásy.

Kroky a gesta tance:

Tanec je kruhový, společný. Má dlouhou předehru.

Kroky začínáme tančit spolu, po kruhu vpravo – úchop dolu. Střídáme kroky maim, čerkesie, křížení vpřed… taky se mění rychlost kroků (pomalé, rychlé).

V další sekvenci tančíme samostatně na střed S (luskáme prsty před sebou, vpravo, vlevo), otáčíme se do protisměru a couváme.  Znovu se vracíme na kruh (luskáme) – otočíme a couváme – dokončíme sekvenci opět na kruhu.

 Tato sekvence vyjadřuje – hojnost Božího požehnání.Taky radost a veselí.

 I když jdeme různými směry – ale vždy v přítomnosti a doprovodu Boha.

Poslední sekvence je znovu na S (střed) - kroky jemenity po kruhu, vpravo a vlevo. Na středu je „plesk“-  hřbetu pravé ruky do dlaně levé ruky= potvrzení, tak je to. Tomu věříme.

 A couváme zpět na kruh malými kroky – do společného kruhu a úchopu dolu.

Podívejte se video nahrávku!

Miloš Vyleťal, 27.1.2019

MANŽELSKÉ VEČERY v Brně
22.2. -31.5.2019 - série osmi témat

Vezměte své manželství na technickou. 
Večeře při svíčkách + praktické prezentace + rozhovor jen ve dvou + příjemná atmosféra.
U stolků pro dva, s dobrou večeří a později kávou a desertem, se budete cítit jako na rande...
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA pro 3 páry - přihlašte se ještě dnes... vícePOSVÁTNÉ STEZKY - Víkend pro muže
17.-19.5.2019, Rajnochovice

O víkendu v polovině května 2019 se uskuteční další Valašské setkání chlapů v Rajnochovicích zaměřené na mužskou spiritualitu.

Víkend je inspirován knížkou Garry Thomase: Posvátné stezky - devět duchovních temperamentů. 

Téma pomáhá lépe porozumět a prohloubit svoji duchovní cestu, poznat své místo v církvi  i odlišnosti druhých. Jak se setkávám a žiju s Bohem? Jak se nechávám sytit jeho štědrostí? Stávám se jeho "partnerem na celý život"? V čem mně to pomáhá při naplňování mého životního poslání a v mé roli muže, manžela, otce ...YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od reálného světa a skutečného života ve společenství s Bohem a našimi bližními? Spolu s našimi stálými přispěvateli a zajímavými hosty hledáme odpovědi na tyto a další otázky v prvním letošním čísle Rodinného života s tématem „Technorodina“.

P. Karel Skočovský svým netradičním úvodníkem připravil prostor zajímavým rozhovorům a článkům na palčivá témata naší přetechnizované doby. Očima presbyteriánského faráře Ondřeje Stehlíka můžeme nahlédnout na život lidí, kteří se technice cíleně vyhýbají, společenství amišů. S několika uživatelskými tipy se podělil Jozef Cmar a dívčí trio představuje svět sociálních sítí z pohledu teenagerů.

O. Petr Hofírek ukazuje, že chytré aplikace mohou být pro nás křesťany něčím víc než jen úspěšným žroutem času. MUDr. Jitka Krausová připomíná, že moderní technologie mají svá rizika, zároveň ale mohou sloužit k dobrému. Nabízí také poutavý životní příběh ctihodného Uberta Moriho, muže, který nalezl harmonii mezi spiritualitou a profesionalitou.

Rubrika Vztahy a výchova nabízí krátký, ale o to silnější příběh Luboše Nágla a umožní nám díky vtipné Betty MacDonaldové nahlédnout do časů, kdy všední dny plnily jiné úkoly než surfování v moři informací. Magdalena Strejčková s vtipem a lehkostí popisuje, jak se jí žije v době dotykové.

V Duchovním životě vás čeká nepostradatelný Cherubín. Jitka Hosanna Štěpánková jako babička-teolog vysvětlí vám i vnoučkovi, jak je to vlastně se zlomeným srdcem. P. Martin Sklenář se v dalším dílu úvah o exhortaci Amoris laetitia zaměřuje na jiné rozměry plodivé síly manželské lásky. Novinkou je pak seriál představující diecézní centra pro rodinu.

Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách www.rodinyzivot.eu. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, telefonu 587 405 253 nebo e-mailu rodinnyzivot@arcibol.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo i elektronicky.

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké