YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

ELIJAHU  HANAVI (Prorok Elijáš)

Hudba:  Nachamia Sharabi
Zpěv: Yedil Verdiger
Choreografie: Eliyahu Gamliel (1968)

Text:
Prorok Elijáš

Prorok  Elijáš,
Elijáš Tišbejský,
Elijáš Gileadský.
Za našich dnů (brzo) přijde k nám s Mesiášem,
synem Davidovým.

Elijáši, řekni dost mým těžkostem.
Ochraňuj mě víc, než kdejaký poklad,
obleč horlivost, divy mi ukaž,
tvé nohy budou přebývat v úžasné zemi.

Refr.:
Elijáši proroku,
Elijáši Tišbejský!
Osviť mou cestu.
Elijáši, obnov moji radost
a žehnej mému obydlí.

Navrať, prosím, mé syny do země otců,
nový chvalozpěv z nebes v poušti
ať je jim příjemný a cesta upravená.
Přiveď mého vykupitele a s ním chválu,
přiveď mého vykupitele a s ním chválu.

Ze všech končin, prosím,
shromáždi rozptýlené a pouta vězňům otevři.
Jeruzalém bude přebývat v bezpečí
a nový duch bude vanout v mé zemi.
A nový duch bude vanout v mé zemi…

 Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Židé věřili, že dříve, než přijde Mesiáš, zjeví se Elijáš. Proto vzývají Elijáše a očekávají mocné činy, ochranu, požehnání a obnovu.

Tanec se tančí na svátek PESACH (Pascha = přejítí).

Čteni je u sederové večeře – slavnostní tabule tohoto svátku. Je naplněním mitzvach (přikázání), každému Židovi, aby řekl svému synu o osvobození Židů z otroctví v Egyptě, jak je psáno v Toře a Ex 13,8.

Pesach= židovské velikonoce. Svátek nekvašených chlebů, trvá 7 dnů. Slaví se každý rok 14. dne měsíce abibu-nisanu (2 Mojž 12,42; 3 Mojž 23,5).
Není jenom připomínání osvobození v minulosti, ale zůstává přislíbením budoucí spásy.

Kroky a gesta tance:

Tanec je kruhový, společný. Má dlouhou předehru.

Kroky začínáme tančit spolu, po kruhu vpravo – úchop dolu. Střídáme kroky maim, čerkesie, křížení vpřed… taky se mění rychlost kroků (pomalé, rychlé).

V další sekvenci tančíme samostatně na střed S (luskáme prsty před sebou, vpravo, vlevo), otáčíme se do protisměru a couváme.  Znovu se vracíme na kruh (luskáme) – otočíme a couváme – dokončíme sekvenci opět na kruhu.

 Tato sekvence vyjadřuje – hojnost Božího požehnání.Taky radost a veselí.

 I když jdeme různými směry – ale vždy v přítomnosti a doprovodu Boha.

Poslední sekvence je znovu na S (střed) - kroky jemenity po kruhu, vpravo a vlevo. Na středu je „plesk“-  hřbetu pravé ruky do dlaně levé ruky= potvrzení, tak je to. Tomu věříme.

 A couváme zpět na kruh malými kroky – do společného kruhu a úchopu dolu.

Podívejte se video nahrávku!

Miloš Vyleťal, 27.1.2019

TÁBOR RODIN SPÁLOVSKÝ MLÝN
3.-10.8.2019

srdečně Vás zveme na letní tábor rodin na Spálovském mlýně u OderČeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, bazén (letos věříme, že doopravdy), poopravený areál včetně zajištěné stravy. Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí...on-line přihláška

POSVÁTNÉ STEZKY - Víkend pro muže
17.-19.5.2019, Rajnochovice

... další Valašské setkání chlapů v Rajnochovicích zaměřené na mužskou spiritualitu.
Víkend je inspirován knížkou Garry Thomase: Posvátné stezky - devět duchovních temperamentů. 
Téma pomáhá lépe porozumět a prohloubit svoji duchovní cestu, poznat své místo v církvi  i odlišnosti druhých. ...YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

Ženy a muži - rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu? Na tyhle otázky neexistuje jednoznačná, ani jednoduchá odpověď. Inspirujte se při svých úvahách raději zkušenostmi moudrých mužů a žen na stránkách druhého čísla časopisu Rodinný život s názvem Rozdíly mezi mužem a ženou.

Těšit se můžete na krátký, leč výstižný úvodník P. Karla Skočovského a rubriku Pohledem církve Petry Giraškové. Čekají na vás zajímavé rozhovory - s Mons. biskupem Pavlem Konzbulem a sr. ThLic. Veronikou Katarínou Barátovou na téma rozdílných rolí mužů a žen a jejich naplňování prostřednictvím rodinného, či zasvěceného života.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. se zamýšlí nad úlohou muže a ženy v Božím plánu stvoření. Na podobnou strunu si notují i Allan a Barbara Peasovi v úryvku ze své knihy „Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách“. V tradiční anketě jsme shromáždili zkušenosti s žitím tradičních rolí mužů a žen od zástupců různých stavů.

Rubrika Vztahy a výchova připomíná, že bez ohledu na to, zda jste kluk či holka, muž nebo žena, nejdůležitější je umět prožít přítomný okamžik (Jsem. A to stačí. – L. Nágl) a že není na škodu občas myslet na růžové motýlky a kompot (M. Strejčková). V Duchovním životě se anděl Cherubín vrací z „mise“ v Iráku. Jitka Hosanna Štěpánková jako babička – teolog poučí nejen děti o důležitosti odpuštění ve společném životě muže a ženy. Těšit se můžete i na Čtení na dobrou noc.

MUDr. Jitka Krausová nás vybízí: Dolů s řetězy ve jménu Krista! - a to prostřednictvím životních osudů venezuelských kandidátů svatosti - dělníka, vizionářky a negramotné venkovanky. P. Karel Skočovský se s námi podělí o Modlitbu za krásu žen ze svého blogu.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty, tipy na knihy, co stojí za přečtení, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo na e-mail rodinnyzivot@ado.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

 

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru