YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Zveme vás na 5 akcí:

Spálovský mlýn 2024 - letní tábor rodin

kopírovat odkazdatum akce 3.- 10.8. autor Miloš Vyleťal, 16.2.2024

Drazí přátelé,

srdečně Vás zveme na týdenní letní tábor rodin na Spálovském mlýně u Oder v termínu 3.-10.8.2024.

Čeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, skvělý areál, včetně zajištěné celodenní stravy. 

Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. Je zde hřiště a louky lemované souvislými lesy. V blízkosti jsou městečka Odry a Vítkov. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí a také bobová dráha v Odrách.

Účast je vhodná pro rodiny s dětmi do 14-15 let, starší pouze za podmínky, že jsou ochotné se aktivně účastnit společného programu nebo pomáhat při jeho přípravě a uskutečňování.

Fotky z předchozích ročníků tábora najdete zde: 2023202220212020, ... 2016a2016b   2015

Abychom měli jistotu, že o tábor je stejný zájem jako jiné roky potřebujeme od vás, co nejdříve závazné přihlášky, a do konce května také provedení platby. Podle smlouvy s provozovatelem táborového areálu, musíme do konce května uhradit zálohu. 

Za organizační tým se na vás těší "hlavouni"  Jenda a Majka Loučkovi 

Místo: http://www.spalovskymlyn.cz/
Rekreační areál "Spálovský mlýn", Jakubčovice - část Klokočůvek, okr.Nový Jičín

Příjezd: sobota 3.8., odpoledne po 13.00 h, začátek společnou večeří v 18.00 h.
Ukončení: sobota 10.8. obědem ve 12.00 h (chatky vyklidit do 10.00 h.)

Ubytování: 
- ve čtyřlůžkových táborových chatkách a chatě, včetně lůžkovin (k dispozici je 125 lůžek ve 20 chatkách a chatě),
- je možné bydlet i ve vlastních stanech (nutno uvést v přihlášce)

Strava: 5x denně

Cena za dospělého/týden:      chatka: 4 095,-    stan: 3 430,-
Cena za dítě do 12 let/týden:  chatka: 3 570,-    stan: 2 905,-
Cena za dítě do 3 let bez nároku na stravu a postel: 0,- Kč

----------------------------------------------------------------------------

Závaznou přihlášku zašlete mailem na adresu: Jan.Loucka1959@seznam.cz

Účastnický poplatek uhraďte po potvrzení přijeti vaši přihlášky, nejpozději do konce května 2024.
Platbu proveďte bankovním převodem na účet YMCA Setkání: 2400465447/2010 ; KS: 0558 ; VS: uveďte datum narození muže ve tvaru DDMMRR ; SS: 304.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno mailem. V případě potřeby vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele nebo odborovou organizaci.

*** Formulář přihlášky zkopírujte do mailu,***
pak vyplňte a odešlete na Jan.Loucka1959@seznam.cz
---------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška
Letní tábor rodin Spálovský mlýn , 3.-10.8.2024

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby organizace akcí YMCA Setkání v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 110/2019 Sb. ČR. v platném znění. Souhlasím taky s uvedením mých kontaktních údajů adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat její průběh – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály může použít pro účely další propagace své činnosti.
Přečetl jsem si a souhlasím s podrobnou Informaci o zpracování osobních údajů v YMCA Setkání, dostupnou na webu: www.setkani.org/ymca-setkani/5860

Beru na vědomí, že organizátorem akce “Spálovský mlýn 2024 - letní tábor rodin” je YMCA Setkání, - dobrovolné, nepolitické a nevýdělečné sdružení. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce YMCA přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. Všechny akce pořádá YMCA v křesťanském duchu. 
Práva a povinnosti účastníků tábora jsou stanovena v souladu s obecnými právními normami ČR a Řádem táborů YMCA, který účastník bere na vědomí. Tato pravidla jsou zpracována do táborového denního řádu, s nímž jsou včas a vhodnou formou seznámeni všichni účastníci tábora. Hrubé nebo opakující se porušení těchto pravidel může vést k vyloučení z tábora.

Příjmení, jména a dat.narození:

   rodiče:

   děti:

Adresa:

telef.:

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete odvoz od nádraží, dietu, bydlení ve stanu apod...)

*

 

zatížení serveru