YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 48 akcí

Pravidelné setkání brněnských chlapů

kopírovat odkazdatum akce 5.4.2004 autor Zdeněk Michalec, 1.1.1970

Přátelé, všechny vás zvu na pondělní setkání. Vzhledem k tomu, že tentokrát je na Cejlu obsazeno, sejdeme se mimořádně ve skautské klubovně v Bystrci, ul. Šťouračova. Mapku pošlu v dalším mailu. Je to trochu dál, ale zato s krbem! Pro upřesnění uvádím, že je to v areálu školky, kde je i pár míst k parkování. Velké parkoviště je ve vzdálenosti cca 300m. Doporučuji si s sebou vzít přezůvky. Program bude také mimořádný. Vynecháme tentokrát Rohra a zkusíme se zaměřit na Velikonoce, a to jak v povídání, tak v modlitbě. Pro inspiraci (pro ty pilné) připojuji text, který nám poslal Václav Vacek už před rokem. Stojí za přečtení a hlavně za zamyšlení.  

Ahoj Zdenek

Text najdete zde: http://www.setkani.org/archiv2/texty/vacek_velikonoce.htm 

A klubovnu tady:

bystrc_skauti1.jpg

Pokud poletíte letadlem, pak vám Zdenek nabízí pohled letecký:

bystrc_skauti2.jpg

kopírovat odkazautor , 1.1.1970

Nazadr chlapi, pondělí se blíží a odpovědní pracovnící mlčí...

Díky Václavově přednášce jsme nerozdělili úkoly a hrozí nám chaos.

Ví někdo:

  1. kdo přinese klíče
  2. kdo občerstvení
  3. kdo si vezme téma a co so máme připravit? (Navrhuji Zdeňka Michalce).
  4. Očekávám bohatou diskuzi, na těchto skvělých stránkách.

Zdraví Petr Janda

chybí už jen občerstvení ...

kopírovat odkazautor , 1.1.1970

... materiálu na přemýšlení máme dost.

Martin

kopírovat odkazautor , 1.1.1970

Přidávám ještě text J 17, který by nás měl uvést do modlitby.

Zdenek

*****************************************************

J 17,1 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,
J 17,2 stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný.
J 17,3 A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.
J 17,4 Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil.
J 17,5 A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.
J 17,6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.
J 17,7 Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe;
J 17,8 neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal.
J 17,9 Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji;
J 17,10 a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven.
J 17,11 Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.
J 17,12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi i dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.
J 17,13 Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti.
J 17,14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
J 17,15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
J 17,16 Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
J 17,17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
J 17,18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
J 17,19 Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.
J 17,20 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
J 17,21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.
J 17,22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno -
J 17,23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
J 17,24 Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.
J 17,25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal.
J 17,26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."

*****************************************************

Klubovna

autor Ivan Hudec, 18.5.2004
zatížení serveru