YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ESSA EINAI 2 (Pozvedám své oči...)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2024


*** K přehrání videa klikni na obrázek

Hudba a zpěv: Rabín Shlomo Carlebach                            Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany (2023)
Text: Žalm 121 (1 - 2)

Žalm 121 (1 – 2)

Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
 

Vysvětlivky, poznámky, gesta a kroky.

Osobní tanec vyjadřuje důvěru, blízkost, ochranu a provázení Bohem v našem životě. 
Bůh se o nás stará a miluje nás bezpodmínečně!

„Odkud mi přijde pomoc?“ 

Zvedáme ruce – k Bohu.
Je dobré nebát se při hledání pravdy, víry, rozhodování...

Voláme k němu: ztěžka kráčíme, ale „podup“ znamená, že důvěřujeme...
Bude to jistě tak, dobře, věříme...

Maim, maim (voda, voda): naše hledání není jenom po rovné, suché cestě, ale často i po vodě, kde se musíme brodit vodou...

Hledáme cestu vpravo i vlevo, ruce znovu zvedáme k nebesům a toužíme se už pohoupat v Boží náruči a odpočinout si...
Jsme už unaveni a bloudíme: kráčíme jak v „začarovaném čtverci“, sem-tam, dopředu, dozadu, doprava, doleva...

„Má pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“

Pomalým zvednutím rukou nad sebe chválíme Boha a děkujeme za jeho provázení v našem životě.

 

Pro úplnost a srozumitelnost kroků se podívejte na videozáznam tance!

*** Celý tanec najdete taky zde: https://youtu.be/BsrAdX1NF2U 

zatížení serveru