YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

NEMUSÍŠ NIC ŘÍKAT... (Tanec, modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2024


*** K přehrání videa klikni na obrázek

Hudba: Robert Obcowski                                                Hudební nahrávka: zde
Text: Andrzej Ozga
Choreografie: Maria Trusilo Kiepuszewska

Nemusíš nic říkat...

Nic, nemusíš nic říkat.
Odpočívej ve mně.
Ciť se v bezpečí.
Nemusíš nic říkat.
Odpočívej ve mně.
Ciť se v bezpečí.
Dovol mi tě milovat.
Má láska po tobě touží.
 

Vysvětlivky, poznámky:

"Nic, nemusíš nic říkat..." je tanec, modlitba gesty, bohoslužebný tanec. Choreografii vytvořila Maria Trusilo, která žije v Polsku. Vyučuje styl uctívání, chvály Boha, celým svým tělem. Žitím, gesty, srdcem, nejenom modlitbou, kterou se rutinně modlíme. Snaží se tím vyjádřit otevřenost Bohu, hloubku víry a lásky. 

"Nic, nemusíš nic říkat..."Maria Trusilo k tomuto tanci s modlitbou gesty říká:" V Bibli je 365x napsáno: Neboj se! Jakoby Bůh řekl: Neboj se, nelekej se, o nic se nestrachuj...  Miluji tě, já jsem navždy s tebou, tady a navždy, všechny dny až do konce života."

Chce tím říct, že i tímto krátkým tancem - gesty, kroky, chválou vyjadřujeme své ano. Věřím v tebe, tvým zaslíbením. Přijď do mého života, do mého srdce, chci být s tebou, důvěřuji ti, miluji tě. 

Souvisí s tím a potvrzuje to Žalm 91, 1-4.

Žalm 91, 1-4 

 1. Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá,
  ve stínu Všemohoucího bude spočívat.
 2. Hospodinu řeknu: "Jsi mé útočiště,
  můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!"
 3. Jistě tě vysvobodí z lovcovi pasti,
  z morové rány nejprudší.
 4. Přikryje tě svými peruťemi, 
  pod jeho křídly najdeš bezpečí.
  Štít jeho věrnosti tě obklopí!


*** Celý tanec najdete taky zde: https://youtu.be/MmUa54T4R8Y

zatížení serveru