YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SHIMCHA KADOSH (Tvé jméno je svaté)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 25.4.2021


 

Hudba: Barry a Batya Segal (2002)                                       Shimcha Kadosh (skladba)
Text: Barry a Batya Segal (překlad: Ondřej Mareš)
Zpěv: Batya Segal
Choreografie: Shiloh Tabernacle Church (Letniční sbor, Kalifornie)

Shimcha Kadosh (čteme: Šimcha Kadoš = Tvé jméno je svaté)

Text písně:

Shimcha Kadosh, O El Elyon
Tvé jméno je svaté, ó Bože nejvyšší
Ata Gibor, O Sar Shalom
Jsi hrdina, ó kníže pokoje
Becha Evtach Adon La´ad
Tobě budu, Pane vždy důvěřovat
Ki Le´Olam Shimcha Echad.
Neboť tvé jméno jediné trvá navěky.

O Adonai, Malki Mashee-ach
Ó Hospodine, Mesiáši, králi můj
O El Elyon, Lecha Ashira,
Ó Bože nejvyšší, Tobě budu zpívat
O Sar-Shalom, Becha Batachti
Ó kníže pokoje, v Tebe důvěřuji
Kol Hayom Lecha Kiviti
Celý den v Tebe doufám.
 

 Vysvětlivky, poznámky:

Tanec je tanec „chválící“.
Oslavuje Boží jméno v různých pojmenováních: Hospodin, Pán, Král, Kníže pokoje, Mesiáš, Hrdina, Bože nejvyšší…

Je vyjádřením hluboké úcty a lásky (Shimcha Kadosh -Tvé jméno je svaté). Vztahu odevzdanosti, důvěry, touhy, víry v lásku, v záchranu.

Silné připoutanosti i něžné blízkosti  (… Ó Hospodine, Mesiáši, králi můj… Tobě budu zpívat…Celý den v Tebe doufám…).

Stává se nejen slovy, ale i výrazem gest a kroků, modlitbou. Chválou Boha, ve kterého věřím, s kterým chci žít a následovat Ho.

Gesta a kroky :

Tanec je osobní, pomalý, ale tančíme ho v kruhu – společně.

První sekvence tance je směrem na S(střed):

Tanec začíná delší předehrou, ruce jsou v gestu modlitby („zalomené v loktech“). Tváří směrem na S(střed). Výkrok PN na S a gestem otevřených dlaní směrem k očím a tváři: „zahalujeme se“ do Boží přítomnosti a „nabíráme si“ milost od Boha.

Otevřená dlaň směrem nahoru, ve výši pasu, při „půlotočkách“ vpravo, vyjadřuje, že Bůh Hospodin je s námi, je vedle nás, všude, vše mu patří… („Podívejte se, jaká krása je kolem nás! To vše je dílo Božích rukou! To vše nám Bůh nabízí!“).

Obě ruce společně nad hlavou roztažené vzhůru – chvála, odevzdání, oslava Boha.

Druhá sekvence tance je po kruhu:

Kroky po kruhu doprava: nejprve PR a LR lehce překřížené na prsou. PR se zvedá od srdce nahoru, souběžně LR od srdce dolu – vyjadřují otevřenost srdce, ochotu rozdávat dál lásku přijatou od Boha … všem, kolem nás.

Jednotlivé sekvence se v tanci opakují, některé s malými změnami.

Ukončení tance:

Obě ruce společně nad hlavou roztažené vzhůru – chvála, odevzdání, oslava Boha.

 

Podívejte se pro lepší pochopení dalších kroků na videonahrávku tance!

zatížení serveru