YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ASHER LO HAYAM (Moře je Jeho slávou)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 27.2.2021

Hudba:  Daphna  Rosenberg                                                       Hudební nahrávka: zde
Zpěv:  Nava Tehila - Komunita v Jeruzalémě
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany (2016)

Text: Žalm 95, 3-5

Hospodin je velký Bůh,

je velký Král, nad všemi bohy.

On má ve svých rukou hlubiny země,

štíty hor mu patří.

Jeho je moře, sám je učinil,

souš vytvořily jeho ruce.

 

Vysvětlivky:

Je to tanec pro děti. Veselý, jednoduchý, radostný. Nazvali jsme ho pracovně: „Vlnky moře“.

Začátek tance je předehra: šumění vln moře a radostný smích dětí na pláži…

Tanec vyjadřuje dětskou radost srdce, vděčnost za stvoření a údiv nad krásou přírody a moře.

 Každý tanečník tanec tančí sám, tančí se v kruhu. Kroky jsou v rytmu KSK (1,2,3).

 

Gesta a kroky:

V první části tance: ruce jsou před sebou sepnuté předloktím, jako do „kolébky“. V rytmu hudby a kroků se vlní, znázorňuji vlnky moře.

V druhé části tance: kroky na S (střed), KSK (1,2,3), P(R) dlaň otevřená vzhůru, obloukem vpravo ukazuje, jaká nádhera je kolem nás.
Pokračujeme KSK a L(R), dlaň otevřená vzhůru, vlevo obloukem ukazuje další nádheru kolem nás. Následuje půl otočka vpravo a P jemenit do zadu.

Opakujeme tuto druhou část ve směru na S, zrcadlově.

Ukazování znamená dělení se s radostí, úžasem, dětským nadšením, s ostatními.

 

Poznámka :

Sekvence se několikrát opakují.

!!! Je důležité si všimnout, že po některém opakování druhé části na S(střed), se první část ( „vlnky moře“) odděluje  pohupem vpravo: PN (1,2) - LN(3,4). A při některém opakování se pohup vynechává.

Podívejte se pozorně na videozáznam tance!

zatížení serveru