YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SHAMOR VE ZACHOR (Zachovej a Pamatuj)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 22.1.2021

 

Hudba: Uri Shevach,Yosef Grin                                             Hudební nahrávka: zde
Zpěv: Chani Livnech
Choreografie: Shmulik Gov Ari (1998)
Text: Lecha Dodi (Pojď, milý můj)

Lecha Dodi

1.„Zachovej“ a „Pamatuj“ ve slově jediném,
   Bůh nás vyslyšel, Bůh jediný.
   Bůh je jeden a Jeho jméno je jedno,
   ke cti, slávě a chvále.

Refr. :

Pojď, můj milý, nevěstě vstříc!
Pojďme, šabat přivítejme!
/: Ja-La-La.
Ja-La-La LeCHA DODY,
Ja-La-La LIKRAT KALA,
Ja-La-La PeNE ŠABAT,
PeNE ŠABAT,
NeKABeLA.:/

9. Vejdi v pokoji,
    koruno manžela svého.
    Vejdi v radosti a plesání,
    Mezi věrné lidu vyvoleného.
    Vejdi, nevěsto!
    Vejdi, nevěsto!

 

Vysvětlivky, poznámky:

Lecha Dodi je text v aškenázském prostředí, v modlitební knize SIDDUR (= pořádek, uspořádaní), pro všední dny i pro svátek Šabat.

Tanec se tak tančí a zpívá ve svátek Šabat, k přivítání Šabatu.

Šabat – je symbolicky nevěsta, koruna svého manžela. Vzdává se jí úcta, otevírají se jí dveře, aby mohla vstoupit na slavnost Šabat. Účastníci jsou v očekávání, že jednou skutečně na Šabat vstoupí mezi svůj lid dveřmi, toužebně očekávaný, pravý Mesiáš.

Shamor (Zachovej) a Zachor (Pamatuj) jsou dvě svíce, které v obřadu slavnosti Šabat žena-matka domu na začátku zapaluje a pronáší požehnání. Od nich se pak zapálí všechny ostatní svíce v domě.

Shamor a Zachor souvisí se třema židovskými příkazy:

-  Shamor (Zachovej), Dt 5,12 
-  Zachor (Pamatuj), Ex 20,8
-  Čiň, uskutečňuj, Ex 31, 16

Text Lecha Dodi je pro tanec zkrácen, zpívají se v něm jenom verše: č.1, č.9 a refrén.

Píseň je tematicky podobná „Písni písní“, vyjadřuje touhu a lásku k milému.

 

Kroky a gesta :

Jsou ladné, ženské.
Tanec se tančí v kruhu, samostatně.

Předehra:

-  na začátku tance, bez zpěvu
-  obě ruce podél těla, otevřené dlaně, v pohybu zdola – nahoru (nad hlavu) - symbolizují  zahalování se do milosti, požehnání, přítomnosti Boží
-  druhá část pohybu rukou je před tváří: otevřené dlaně, z hora-dolu
-  ve výši prsou se nakonec dlaně spojí v „plesknutí“, symbolizují radost, potvrzují ať se tak stane

Ruce pravá i levá se často při tanci vztyčují směrem vzhůru, pokrčené (zalomené v lokti), do pravého úhlu=  symbolizují – svíce. Spolu obě ruce - svícen.

Tanec obsahuje typické kroky: jemenit, maim, otočky, půlotočky, rychlé otočky na místě, pohupy…

Tanec je náročnější, je pro zkušenější tanečnice.

Jedna videonahrávka je s jednou tanečnici (sólo), aby se kroky daly lépe vnímat a učit.
Druhá nahrávka je se dvěma tanečnicemi (nahrávaly jsme v období pandemie Covid 19).

Pro úplnost a přehlednost kroků a gest, se podívejte na oba dva videozáznamy!

zatížení serveru