YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ASHREI HA´ ISH (Blaze muži)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 22.1.2021

Hudba:  Avihu Medina                                                     Hudební nahrávka: zde
Zpěv:  Uri Shevach
Choreografie:  Dani Dassa (1982)

 

Text: Žalm 1, 1-3  (částečný)

Blaze je muži, který…

…si oblíbil Hospodinův zákon…

nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci.

Je jako strom, zasazený u tekoucí vody,

který dává své ovoce v pravý čas,

jemuž listí neuvadá.

Vše, co podnikne, se zdaří.

 

Vysvětlivky, poznámky:

Veselý, rytmický tanec. Některé části tančíme společně, některé samostatně.

Tanec vyjadřuje radost z Tóry - z pokladu víry. Z jistoty, že pokud budu z Božího slova žít, nechám se Bohem vést, Bůh mi bude žehnat - dá mi v pravý čas, podle své vůle vše, co potřebuji.

Bez dobrého poznání, přemýšlení, naslouchání, žití a bázně před Božím slovem, nemohu ho pravdivě, věrně zvěstovat.

 

Kroky a gesta:

- oblíbil si Hospodinův Zákon = TÓRA – gesto je vztyčená ruka dlaní ven od tváře, znamená - hlásám Boží slovo, zvěstuji ho lidem.

- ruka vztyčená dlaní k sobě = čtu, rozjímám s bázní Bož slovo…ve dne v noci.

- obě ruce, zalomené v loktech, podél těla, dvě desky Tóry.

- výkrok a luskání prsty před sebou = úroda, zdar, hojnost.

Podívejte se na videonahrávku tohoto tance!

zatížení serveru