YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

NACHAMU, NACHAMU AMI (Těšte, těšte můj lid)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 14.11.2020

Hudba: Shlomo Carlebach                                               Hudební nahrávka: "Nachamu, Nachamu Ami..."
Zpěv: Neshma Cartebach
Choreografie: Komunita Blahoslavenství (Dolany, 2020)

Text:  Izaiáš 40, 1-2

Nachamu, Nachamu Ami,
Těšte, těšte můj lid,

Yomar Elokaychen,
praví váš Bůh.

Dabru Al-Lev Yerushalayim,
Mluvte k srdci Jeruzaléma,

V´Keeru Eleha,
A ohlašujte mu:

…že už skončila jeho poroba a jeho vina je splacena…

 

Vysvětlivky, poznámky:

Je to modlitba gesty a tancem.

Jedná se o modlitbu přímluvy. Skrze tělo a obzvlášť ruce – vyjadřující zvolávání Boží útěchy na lid, který byl dlouhá léta zkoušený. Jeruzalému je odpuštěna jeho nepravost, skončila doba jeho soužení.

Modlitba gesty může být i přímluvou za nás osobně, nebo i přímluvou za ty, kteří jsou v soužení – bolestech, ztrátách, beznaději, smutku, osamělosti…

 

Kroky, gesta a jejich význam:

Začátek: předehra, modlitba začíná až zpěvem.

Ruce natažené dlaněmi ven, pohupy (vpravo- vlevo) = ruce „hladí“, potěšují= útěcha.

KSK  vpravo, dlaně natažené a kruhovitý, jemný pohyb = konejšení.

Pohup vlevo, natažené ruce dlaně ven, nad hlavou, otočka vlevo = voláme k Hospodinu o milost.

Dlaně otočené k tváři, ruce ve vertikále před tvář = zahalení se do Boží milosti.

Výkrok vpravo, ruce roztahujeme do obou stran najednou, dlaně ven =„ utěšují, hladí“. Roztažené ruce vpravo a vlevo, můžou představovat taky = horizontálu kříže.

Ruce v gestu nad hlavou („nabírají“) a ve vertikále klesají před tváří, dlaně semknuté v pěst před oči = vztahujeme Boží přítomnost, útěchu na sebe.

Gesto na pravém boku (vykloníme se vpravo) - roztaženými  dlaněmi od sebe „hladíme“ = vzýváme útěchu od Boha … aby se útěcha dostala k srdci Jeruzaléma .

Pohup v kolenou, PR vpřed, LR vlevo (vykloníme se vlevo), zahalujeme se dlaněmi, klesají ve vertikále před tvář.

Zakončení:

2 x „hlazení dlaněmi“ na pravém boku. 
Pohup vlevo, obě  ruce nahoru nad hlavu, ke chvále.
2 x otočka vpravo.
Ruce pomalu klesají s otevřenými dlaněmi před tváří, zakončí otevřenými dlaněmi podél těla.

 

K přesnějšímu pochopení je potřebné se podívat na video záznam.

zatížení serveru