YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

LES SAINTS ET LES SAINTES (Svatí a Světice Boží)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 14.11.2020

Hudba: Komunita Emmanuel (Francie,2007)               Hudebí nahrávka: "Les Saints et les saintes..."
Text: Isabelle Izzi (Komunita Emmanuel, Francie)
Zpěv: Komunita Emmanuel (Francie)
Choreografie: Komunita Blahoslavenství (Dolany, 2020)

Svatí a Světice Boží…

Refr.:
Svatí a světice Boží,
přistupují ke Králi nebes,
a se svým radostným zpěvem, který nikdy neustává,
oslavují toho, který jim daroval Život.

Viděl jsem Boha v jeho slávě,
oděného v jeho moci.
Před ním zní věčná chvála:
Svatý, Svatý, Svatý!

Refr.

Viděl jsem jeho Syna,
zářícího světlem.
On je Pán a Spasitel všech lidí:
Svatý, Svatý, Svatý!

Refr.

Viděl jsem z nebe sestupovat Ducha,
který vydává svědectví,
že skrze Jeho zdarma daný Dar, se stáváme Syny Otce:
Svatý, Svatý, Svatý!

 

Vysvětlivky, poznámky:

Tanec není typicky židovský-biblický. Ani hudba, ani obsah textu.

Vznikl v Komunitě Emmanuel (ve Francii) a v Komunitě Blahoslavenství (v Dolanech u Olomouce).

Emmanuel znamená: Bůh s námi (Mt 1, 23). Komunita Emmanuel je laické společenství aktivního i kontemplativního života v duchu charismatické katolické obnovy.

Choreografie tohoto tance je ale vytvořená kroky (jemenit, čerkesie, pohupy…) a gesty, které jsou běžné v choreografiích židovských tanců.

Tanec je oslavou Boha v jeho Trojici: Otce, Syna a Ducha Svatého.

Svatí a Světice Boží, které už stojí před Boží tváří, neustávají ve své nebeské liturgii. My se přidáváme k nim naši liturgii na zemi, oslavujeme Boha a budeme Ho slavit i s nimi v nebi.

Bůh Otec - je všemohoucí, nic mu není nemožné. Je jako milující Tatínek, záleží mu na nás, je milosrdný a nadevše milostivý. Jsme jeho synové a dcery. Patří mu sláva, čest a díkuvzdání!

Ježíš, Syn Boží – projevil nám svoji velkou Lásku tím, že se stal člověkem. Daroval se nám celým svým životem lidským i Božským. Zjevil nám a učil nás Slovem a činy, kdo je skutečně Bůh Otec. Jeho Láska zvítězila nad smrtí a vstal z mrtvých. Stal se Spasitelem (zachráncem, osvoboditelem) všech lidí.

Duch Svatý – kterého jsme přijali při křtu, nám stále připomíná, že jsme Božími dětmi. To, že jsme Božími dětmi, znamená, že jsme i dědici Boží moci a lásky. My často žijeme jenom ze své síly, moci a schopností. Duch Svatý nám dosvědčuje a nabádá nás, abychom nespoléhali jenom na sebe. Když nemáme už sílu, lásku, moudrost, moc, jsme vyčerpaní...abychom žili z nadpřirozeného dědictví, přisvojovali si, vztahovali na sebe, Boží Lásku a sílu.

Často, když se ohlédneme ve svém životě dozadu, zjistíme, že Bůh bral naše síly lidské a naplňoval je Boží silou a možnostmi. Vidíme Boží zázraky a ovoce, které naprosto přesahují naše lidské úsilí a možnosti. Tak nám zůstává, jenom se připojit k věčnému chvalozpěvu z celého srdce: „Svatý, Svatý, Svatý je Pán. Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny jeho slávy. Hosana na výsostech!“

 

Kroky a gesta:

Tanec je osobní, (každá tanečnice tančí sama za sebe), bez společného úchytu.
Tanečnice vytvářejí kruh, tváří a tělem na S (střed).
Na začátku tance je předehra, tanec začíná až zpěvem.

První sekvence:

Pohyb PR s otevřenou dlaní, současně špička PN do prava. Pohyb LR s otevřenou dlaní, současně špička LN vlevo. Těmato gesty ukazujeme, nabízíme – jaké množství svatých je kolem nás.
Vytvoříme „misku“ z dlaní  PR+LR, směrující nahoru před sebou = svatí vystupují nahoru, k Bohu.
KSK vpravo, ruce před sebou natažené dlaněmi ven, s krouživým pohybem vpravo. 
KSK vlevo, ruce před sebou natažené dlaněmi ven, s krouživým pohybem vlevo. 
Kroky „jemenit“ a ruce před očima, dlaněmi k sobě, jako „desky“ Božího slova = nám ukazují, čím se máme na cestě ke svatosti řídit, číst, učit, následovat…

Druhá sekvence:

Tanečnice vyjadřují kroky oboustrannými „čerkesie“, rychlými otočkami, pohupy = radost, veselí, které se stupňuje až ke chvále = ruce zvedneme nad hlavu.

Třetí sekvence:

Pomalá celá otočka vlevo (LN, PN, LN, PN) se zdviženými rukami ke chvále, potvrzení = díkuvzdání, oslava Boha.

Zakončení tance:

Tančí se první sekvence, končí zvedáním rukou z pozice vedle těla, s otevřenými dlaněmi, nad hlavu. Shalom.


Pro úplnost a přehlednost se podívejte na videozáznam tance!

zatížení serveru