YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

LIBI (Mé srdce)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 17.12.2019

 

Hudba:  Antashi Friedman (2018)                                                     Hudební nahrávka: zde
Text: inspirován: 4Mojž 14,21;  2Mojž 33,20;  Žalm 84,3;  Žalm 42,3 
Zpěv: Levy Falkowitch
Choreografie: Yuval Tabashi

Mé srdce                                                                     Libi

Bůh jediný mě stvořil                                            Kel echád berání
a řekl: „Jako že jsem živ, nespatří mě,                 veámarach chaj ani, ki lo jirani,
nespatří mě člověk,                                              ki lo jirani,
má- li zůstat naživu“.                                            haadam vachaj.     (4Mojž 14,21; 2Mojž 33,20)

Mé srdce,                                                              Libi,
mé srdce a mé tělo,                                              libi uvsari,
mé srdce,                                                              libi,
mé srdce a mé tělo,                                              libi uvsari,
budou plesat, budou plesat,                                  jeranenu, jeranenu,
živému Bohu.                                                        el kél chaj.                  (Žalm 84,3)

Žízní po Tobě má duše,                                        Camá lechá navší,
touží po tobě mé tělo.                                           kama lchá vsari.          (Žalm 42,3)

 

Vysvětlivky a gesta:

Jedná se o zkrácenou verzi piutu, který sepsal Abraham Ibn Erza, velký židovský učenec žijící ve 12.století. Tento piut je zajímavý tím, že je psaný akrostichem (začáteční písmena jednotlivých veršů dají jméno autora).

V aškenázských komunitách se piut zpívá dodnes na zahájení šabatu a proto slyšíme hebrejštinu s aškenázskou výslovností, místo sefardské, která se dnes používá v Izraeli. (př. „kél echÓd berOOni“ namísto „kél echád beraani“ …Bůh jediný mě stvořil).

Piut (v této zkrácené podobě) se vlastně skládá ze 4 biblických citátů, které jsou různě zeskládané.

 

Tanec se skládá z 3. Částí:

Tanec se tančí ve valčíkovém rytmu.

1. část: “Bůh jediný mě stvořil….nespatří mě…“

- kroky po kruhu vpravo, „zabrždění“ LN a ,maim – zpět = bázeň před Bohem Stvořitelem.

2. část: „Mé srdce a mé tělo budou plesat…“

- kroky na S (střed), zdvižené ruce = ke chvále, oslavě díkuvzdání Bohu.

3. část: “Žízní po tobě  má duše, touží po tobě mé tělo…“

- gesto - obě ruce narovnané na střed, „brát a nabírat si z Boha sílu a milost“ = silná touha po Bohu

- čerkesia L-P nohy; opačná ruka než noha vždy„zalomená“ = touha, zápas, vyjádření boje o Boha…

 

Tanec je složitější, je pro pokročilejší tanečnice.

Je ale velmi krásný svou hudbou a vyjádřením srdce, pocitů, prožíváním… touhy po Bohu a životního zápasu.

Důležité jsou v něm taky v souladu s kroky pohyby rukou. Silně vyjadřují gesty obsah tance.

 

Podívejte se na video nahrávku, z které se kroky taky dají vyčíst.

zatížení serveru