YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SULAM YAAKOV (Jákobův žebřík) 

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.6.2019

Hudba: Nurit Hirsha                                                                                 Hudební nahrávka: zde
Text: Ben Nagri, inspirován Gn 28 (10-19, 22) příběh Jákoba s andělem
Choreografie: Jonatan Guide (1972)

Text písně: Anděl z Jákobova žebříku (Malahve Misulam Y´aacov)

Jednoho rána,
na trávník mého deštěm umytého domu,
na trávník mého deštěm umytého domu,
dolu z nebe, na bílých křídlech,
sestoupil l anděl z Jákobova žebříku.
Odkud jsi přišel?
A kam jdeš?
Ze země Negev, do země Gilead.
A kdo tě tam uvidí, dobrý anděli?
Stan Ezaua a dům Jákoba.

 

Vysvětlivky, gesta, kroky:

Tanec je kruhový.

1. část je pomalá:
Stojíme čelem na S, úchyt dolu, nohy KSK - kroky vykreslují před sebou čtverec. Ruce na střed v úchytu zvedáme, zpět - na kruh klesají.
Opakujeme 2x.

Kroky zobrazují vystupování a sestupování anděla na žebříku.

2. část tance je rychlá, veselá:  
Pravá noha úkrok vpravo, špička LN na S a oblouk dozadu až doprava (3/4 kruhu),
-uzavřený (lift) maim pravý, obrácení do protisměru, uzavřený (lift) maim  levý, obrácení do protisměru.
Opakujeme 2x.

Vyjadřuje radost ze setkání s andělem.

Tanec se při opakováních zrychluje.

 

Závěr: společně: Šalom

 

 

Podívejte se na veselý, radostný tanec na videozáznamu.

zatížení serveru