YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SHEMA ISRAEL (Slyš Izraeli)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.6.2019

Hudba, zpěv: Sandy Shmuely (2003)                                           Hudební nahrávka: zde
Choreografie:  Smulik Govari
Text písně:  5 Mojž 6, 4-5 (krátká verze modlitby  Sh´ema Israel)

ŠeMa ´Yisrael.
Slyš Izraeli.

Ha Shem Elokeinu
Hospodin je náš Bůh,

Ha Shem echad.
Hospodin jediný.

Ve´havta HaShem Elohecha
Budeš milovat Hospodina, svého Boha,

Bechol Le Vavecha,
celým svým srdcem,

Bechol Nafšecha,
a celou svou duší

Uvechol Me Odecha.
a celou svou silou.

Vysvětlení obsahu, symbolů, gest a kroků tance:

Modlitba:

Shema je jednou ze dvou modliteb, které jsou specificky přikázány v Tóře. Je to nejstarší modlitba judaismu, recitována ráno a večer od starověku. Je složená ze 3 biblických pasáží. Je zahrnutá do liturgie Maáriv (večerní služby) a Shacharit (ranní služby).

Ćást 1.: 5 Mojž 6,4-9  - nejzákladnější obsah židovské víry

Část 2.: 5 Mojž 11,13-21 – opakuje mnoho z tématu č. 1 a slibuje odměny a tresty

Část 3.: 4Mojž 15,37-41 – denně si připomínat Exodus z Egypta, Bůh - Hospodin nás vyvedl z otroctví Egyptu

Nejedná se skutečně jenom o přikázání, nařízení. Shema popisuje jasný princip mezi zaslechnutým Slovem Hospodina a lidskou reakci na něj. Není jenom příkazem milovat Boha.

Izrael (Boží lid) má (rozkazovací způsob:“Slyš Izraeli!“) Hospodinu naslouchat, počítat s Ním, vnímat Ho a poznávat, kdo je Bůh…

Text dále: „Budeš milovat…“ (je gramaticky vyjádřen oznamovacím způsobem) – následek, postoj naslouchání = …že miluješ Boha, máš jeho Slovo ve svém srdci, opakuješ ho svým synům ( slovo proniká zevnitř ven), a je Ho vidět – na tvých futrech a branách…tvém chování a skutcích.

Nasloucháním Boha, jeho Slova, vzniká LÁSKA. Boží Slovo, kterému nasloucháme, je uložené uvnitř a proniká zevnitř ven, k lidem, přátelům, bližním…miluješ LÁSKOU Boha  - i skrze své bližní, ve svých bližních.


Kroky tance:

Na začátku zní jenom pomalá melodie tance, předčítáme si, modlíme se modlitbu She´ma Israel.

Zpěv = začátek tance, úchyt dolu, kruh, kroky vlevo.

Tanec je na začátku pomalý (důstojný). Opakováním se zrychluje až do radostného, veselého, dost rychlého tance s výskoky.

1. Sekvence:

Rychlé kroky maim vlevo po kruhu, vyjadřují naši cestu hledání v životě.
Čerkesie a pohupy na místě = váhání a zastavení, přešlapování.

2. Sekvence:

Otočení do směru vpravo = změna na cestě – radostné nasměrování. 
Výkrok a potlesk před sebou = veselí, radost.
Půlotočka vpravo se vztaženými rukami ke slávě = oslava Boha.

3. Sekvence:

Kroky ( KSK) bokem na střed  (pravým bokem, levým bokem), pravá ruka se vztahuje nahoru, levá ruka se      vztahuje nahoru =  nesmělé přibližování se k Bohu.

Potlesky do kolenou a před sebou, potlesky vpravo a vlevo = je to tak! Potvrzení. Bůh je můj Pán! Hospodin je náš Bůh, Bůh je jediný!

Sekvence opakujeme.

Na závěr se vícekrát opakuje rychlá sekvence č. 3.

Šalom – společně směrem na kruh.

Podívejte se na video záznam tohoto radostného tance.

zatížení serveru