YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ALELUJA, ALELUJA

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.6.2019

Hudba:                                                                                  Hudební nahrávka: zde
Choreografie:  Komunita Blahoslavenství, Dolany
Text:

Mesiánský tanec

Vysvětlivky:

Mesiánští židé pocházejí z židovských rodin. Uvěřili v Ježíše Krista, jako svého Mesiáše a Spasitele (Zachránce). Přijali učení Nového Zákona, Evangelium.

Snaží se zachovávat židovské tradice a zvyky. Vedle židovských svátků slaví taky Vánoce a Velikonoce. Židovské denominace neuznávají mesiánské židy za židy, ale považují je za křesťany.

 

Poznámky:

Tento tanec patři mezi začátečnické biblické židovské tance. Je jednoduchý na kroky a rytmicky nenáročný.

Je to chválící a oslavný tanec.

Gesty a kroky vyjadřuje radost z Velikonočního tajemství a oslavují vítězství života nad smrtí – Ježíšovým vítězstvím, Zmrtvýchvstáním.

 

Podívejte se na videonahrávku.

zatížení serveru