YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

MARIA UKRYTÁ (modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 27.1.2019

Text písně: Stanislav Križan (2008)                                                                 Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany

Text :

Maria…
Ukrytá v tichu Božím,
vypros nám srdce chudých,
srdce, které bdí.
Očekává, Ducha, jenž život dává
a vyhlíží příchod Beránka v slávě.

Popis gest:

Maria…
Gesto:
ruce dolu, podél těla, otevřené dlaně nahoru -  gesto odevzdání

Ukrytá v tichu Božím
Gesto
: zahalování oběma rukama, dlaně k tělu, zespodu až nad hlavu (jako do závoje)

Vypros nám srdce chudých
Gesto
: PN výkrok před sebe, LN stojí, ruce vystupují zespodu až nad hlavu - „kalich“

Srdce, které bdí
Gesto: 
PN přikročí zpět, PR a LR položíme dlaněmi překřížené na srdce, pohybujeme pomalu - „tepající srdce“ (3x)

Očekává
Gesto:
obě ruce rozevřeme společně do výše ramen – očekávání

Ducha, jenž život dává
Gesto:
LR vztyčená nad hlavu, dlaní ven. PR „vlaje“ - rukou vytváří vlnovky shora - dolu (3x).

A vyhlíží příchod
Gesto
: PR položíme bokem před čelo – „vyhlížíme“, a zároveň otočka vpravo

Beránka v slávě
Gesto
: PR upaží vpravo, dlaň nahoru, LR upaží vlevo, dlaň nahoru   

Opakujeme: č.1- 8 (2x)

Pauza bez zpěvu – pro osobní tichou modlitbu.

Opakujeme: č.1- 8 (1x)


Vysvětlivky:

Jednoduchá, pomalá, vroucí modlitba k Panně Marii.

Obdivujeme její tichou pokoru, se kterou přijímala v ústraní, nepoznaná a přece vyvolená … „v tichu Božím“…své poslání a úkol pro spásu lidí.

Prosíme, aby nám od Boha vyprosila chudobu srdce. Srdce, které je podobné jejímu srdci. Srdce, které je vnímavé, živé, obětavé, pulzující – …“ srdce, které bdí“… Srdce životadárné.

Marie očekávala a věřila… I já toužím, prosím a očekávám od Boha, Ducha Svatého… Ducha, který je poslán, který dává skutečný, pravý život. Který promění mé nitro a srdce k odvaze, statečnosti a věrnosti, podobat se a následovat Ježíše a  Marii.

Vyhlížet, očekávat, připravovat se s radostí na druhý příchod -  „ Beránka, v jeho slávě a moci…“

Podívejte se na video nahrávku!

zatížení serveru