YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

BARUCH  ADONAJ (Požehnán buď Hospodin)                                                  

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 27.1.2019


Hudba: Joel Chernoff (2010)                                                             Hudební nahrávka: zde
Zpěv: Joel Chernoff (Paul Wilbur)

Text: Žalm 106, 48

Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele od věků až na věky!
A všechen lid ať řekne: “Amen! Haleluja!“

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta, kroky:  

Tancuj pro Boha, chval jeho jméno!
Radostný, veselý tanec, vyjadřující živost, mládí (poskoky, hop-hop kroky střídané v protisměru, tleskání, otočky…).
Gesty a výkřiky oslavuje a chválí Hospodina (zdvižené ruce nad hlavou, luskání, výkřiky – Hej! Amen!)
Je rytmicky rychlejší, doprovázen moderní hudbou a oblíbený u mladých lidí.

Střídá se společný tanec v kruhu (začátek kroky vlevo: úchop dolu), na střed (chvála k Bohu), couvání ze S (radost, tleskání, výkřik: Hej!). = Jsme Boží lid, patříme Jemu. Jdeme k Bohu, chválíme Ho, čerpáme z Boha a ve svém životě prožíváme radost – Hej!

 A taky osobní tanec (kroky vpravo, půl maim, otočka, „plesk“ na kolena a chvála - Amen! = potvrzení, ať se tak stane!) = Na naší cestě prožíváme i hledání (vpravo i vlevo). Ale věříme Bohu, Amen! Haleluja!

Při opakování je dobé poslouchat hudbu:
4. opakování sekvence vpravo je bez výkřiku: Amen! A hned následuje 1.sekvence kroků (začátek)=2x maim vlevo.

Pro úplnost a přehlednost se podívejte na videozáznam tance!

 

zatížení serveru