YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

MI YTEN VE AMEN ( Kéž by… a Amen)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 27.6.2018

Hudba:  Yoni Barak                                                                 Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Avi Perez
Zpěv: Uri Fineman
Text: Dudu Barak

Kéž by…

Kéž by přišly pokojné dny,
kéž by svět naplnilo požehnání.
Kdo bude chránit naši lásku?
Kdo posílí víru uvnitř lidského srdce?

Kéž by byly naše modlitby vyslyšeny,
kéž by lidské srdce a duše byly uzdraveny,
kéž by obilná pole vydaly chléb
a potoky vodu v poušti.

Refr. :
Kéž by, kéž by z nebe přišlo slitování,
milosrdenství a milost,
kéž by, kéž bychom mohli odříkat
„Šejechejanu“ (děkovnou modlitbu) a Amen.

Kéž bychom mohli zpívat chvály
a sestoupil déšť požehnání.
Kéž by byly splněny naše modlitby…
Kéž by, kéžby…

Vysvětlivky, poznámky:

Naše přání, chtění, touhy, osobní rozhodování se pro věci a situace v životě – mohou být i dobré a prospěšné.

Ale je pro nás, jako lidi věřící v Boha - důležité se ptát a pak uskutečňovat Boží vůli. Co Bůh pro nás a s námi chce uskutečňovat v našem životě, kdy a kde, jak, s kým…

Naše cesta životem je neustále hledání a poznávání Boha, snaha naslouchat mu a nechat se jim vést.

 

Kroky a gesta:

Kruhový tanec, osobní (bez úchytu), začátek po kruhu vpravo.

Předehra, začátek= zpěv

- maim vpravo, otočka = naše cesta životem, hrbolatá, návraty zpět…

- pohup dozadu, ruce před očima, dlaně ven = bázeň, co Bůh koná, jak koná, údiv…

- otočky, čerkesie pravé i levé, na kruh i ven z kruhu = bloudění, hledání cesty…

- výkrok na střed, ruce vzhůru, dlaně ven = chvála, Boha prosíme, voláme o pomoc…

- zákrok vzad, obě ruce přes pravý bok se zvedají = „zátěž, náklad“, co všechno za sebou zbytečně „vlečeme“ a gestem vzhůru, pohup = ho odevzdáváme Bohu…

- naše cesta životem = hledání Boha

 

Tanec je složitější na popis kroků. Dobře se dají kroky vyčíst z video nahrávky.

zatížení serveru