YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SEŠLI DUCHA SVÉHO…

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 26.6.2018

Hudba a text: Jaro Kubišta                                                     Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany

Text: Sekvence vzývání Ducha Svatého na svátek Seslání Ducha Svatého.

Refr.: opakuje se 2 x

          Sešli Ducha svého ó Pane náš,

          zapal nás svým ohněm lásky.

         Sešli Ducha svého ó Pane náš,

          Duchem svatým obnov nás!

 

1.Přijď tvůrce Duchu svatý k nám a navštiv mysli naší chrám.

   Z výsosti nebes zavítej, do duší nám svou milost dej.

2. Tys utěšitel právem zván, tys dar jenž Bohem věčným dán.

    Zdroj živý lásky plný dech, tys posvěcení myslí všech.

Refr.

3. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice.

    Tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

 4. Rač světlo v mysli rozžehnout, vlej do srdcí nám lásky proud.

   Našeho těla slabosti zhoj silou svojí milosti.

Refr.

5. Dál nepřítele zapuzuj a duši pokoj uděluj.

    Ať vždycky pod tvým vedením, vyhnem se vlivům škodlivým.

6. Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat

    a v tebe Duchu svatý zas, důvěřovati v každý čas.

Refr.

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec je osobní, bez úchytu, ale společný ve formaci kruhu. Tančíme po kruhu vlevo.

Refrén je dynamický, rychlý s otočkami. Sloky písně jsou pomalejší, důstojné.

K tanci můžeme použít šátky, ubrousky (červené a žluté), symbolizující oheň Ducha Svatého.

Při výkrocích kroku čerkesie vpravo i vlevo, se šátkem máváme k noze PN, a LN.

Otočka – ruce se šátkem jsou pokrčené, mávají dokola.

Tanec je radostný, veselý, oslavující Ducha Svatého a jeho dary.

Je i prosebný – prosíme o obdarování dary, tak potřebnými pro naši cestu životem.

 

Kroky:

Tanec se tančí : Refrén a 2 sloky písně. Znovu Refrén a 2 sloky písně….

Začátek je refrén:

  1. Po kruhu vlevo:  čerkesia P-L, otočka vlevo na 3 doby
  2. Opakujeme č.1:  4 x

Sloky písně:

  1. Na střed: P (KSK), L (KSK), couváme P (KSK), L (KSK) ruce nahoru a dolu
  2. P-L jemenit po kruhu
  3. Otočka pomalá vpravo: P(KSK), L(KSK),  pohup P-L
  4. Opakujeme č. 1- 4: 2 x. Při druhém opakování vynecháme pohup P-L.  Jenom  stojíme.

Konec: Šalom.

 

Podívejte se na video nahrávku tance.

zatížení serveru