YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

YEMENITE FIT (Cesta k Bohu, modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 16.6.2018


Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany                                   Hudební nahrávka: zde


Popis a vysvětlivky gest a kroků:

Modlitba gesty vyjadřuje, jak se skrze různé způsoby setkáváme s Bohem, když za ním jdeme a hledáme Ho.
Jaké jsou zdroje, našeho poznávání a prožívání víry.

Osobní tanec, v řadách za sebou, tváří dopředu, na Střed – nebo na kříž

Předehra: bubny, začátek = píšťala

1. sekvence:

Na kruh P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK) - ruce dole, podél těla, otevřené dlaně = důvěra, odevzdání.
Couvání P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK).

2. sekvence:

Výkrok P noha šikmo vlevo, P ruka švih k špičce P nohy.
Pohup P-L s „plesknutím“ oběma rukama nad hlavou při pohupu doprava.

2. sekvence se opakuje: 4 x .

3. sekvence:

Na kruh P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK) - ruce překřížené na prsou = modlitba.
Couvání P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK).

4. sekvence: Opakujeme 2. sekvenci: 4 x.

5. sekvence:

Na kruh P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK) - ruce před sebou, otevřené dlaněk sobě = Boží slovo.
Couvání P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK).

6. sekvence: Opakujeme 2. sekvenci: 4 x.

7. sekvence:

Na kruh P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK) - ruce před očima, dlaněmi ven, překřížené =  bázeń, odpuštění.
Couvání P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK).

8. sekvence: Opakujeme 2. sekvenci: 4 x.

9. sekvence:

Na kruh P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK) - obě ruce vztažené nad hlavu = chvála.
Couvání P(KSK), L(KSK), P(KSK), L(KSK).

10. sekvence: Opakujeme 2. sekvenci: 4 x.

11. Závěr: Šalom - každý samostatně.

 

zatížení serveru