YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

T´FILATI (Moje modlitba)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 15.6.2018

Hudba, zpěv a text:  Naomi Shemer Based                                                  Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Avner Naim (1994); upravená - Komunita Blůahoslavenství, Dolany

Text: Žalm 55; 2, 7, 17

Poslouchej Bože mou modlitbu 
a neskrývej se před mou prosbou. (Žalm 55,2)

Kdo mi dá křídla,
abych žil a létal jako pták? (Žalm 55,7)

Budu volat k Hospodinu a
on mě zachrání! (Žalm 55,17)

 

 

Vysvětlivky a gesta:

Upravená choreografie Komunity Blahoslavenství obsahuje symboly a kroky Tajemství radostného růžence a Mariina života.

Tanec osobní, po kruhu vpravo i na střed:

- „šoupavé kroky“, „škrk“ = kamenitá cesta k Alžbětě, návštěva Marie u Alžběty

- balanc = rozhodování, nesmělost – co přijde…

- pohupy =  kolébání v náruči, dítěte Ježíše

- hluboká otočka na střed, ruce vzhůru = obětování, odevzdávání Ježíše, oslava Boha – prázdné ruce…

- ruce pokrčené před sebou, dlaně rozevřené ven = hmatající kameny Zdi nářku, hledání a nalezení Ježíše v Chrámě…

 

Tanec je složitější na popis kroků.

Dobré je podívat se na video záznam.

 

 

zatížení serveru