YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ŠIRUL ADONAJ (Zpívejte Hospodinu)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 15.6.2018

Hudba : S.Gabriela Vlková                                                           Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany
Text: Iz 42, 10 a 13

1. část tance: Iz 42, 10
Zpívejte Hospodinu píseň novou!
Ať zní jeho chvála ze všech končin země.

2. část tance: Iz 42, 13
Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá,
svou horlivost jak bojovník rozněcuje,
pozvedá bojový pokřik,
proti nepřátelům svým si bohatýrsky vede.

 

Kroky tance:

Tanec v řadách za sebou (seřazené vojsko). 
1.část  tance pokojná. 
2.část tance bojovná, vyjadřující  slova textu.

1. část:  

KSK vpravo, L špička na S a vlevo (L ruka pozvednout –„žonglování“ )

KSK vlevo, P špička na S a vpravo (P ruka pozvednout – „žonglování)

L noha půlotočka vlevo

KSK vpravo, L špička na S a vlevo (L ruka pozvednout – „žonglování“ )

KSK vlevo, P špička na S a vpravo (ruka pozvednout – „žonglování)

L noha půlotočka vlevo

Opakujeme č.1: 2x.

2. část

PL na S, P-L pohup 2x s přídupem P (obě ruce prudce zvedáme 2x nahoru vpřed)

Couváme PL, půlotočka vlevo, L přešlap (P ruka švih), P přešlap (L ruka švih), PLPL půlotočka vlevo – ruce nahoru = vítězství

Opakujeme:  č.2: 2x.

Závěr: Opakujeme č.1: 1x

zatížení serveru