YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

RIKUD HA ŠABAT (Příchod Královny Šabat)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 15.6.2018

                                                                                          Hudební nahrávka: zde

Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany

Vysvětlivky:

Před šabatem nebo v jeho průběhu se čte Píseň písní.

Šabat je personifikována jako královna nebo nevěsta, kterou Izrael přijímá. Svatební symboliku šabatu nacházíme už ve starověkých židovských výkladech (midraších), např. ve výkladu Genesis raba říká Bůh šabatu: „Izrael bude tvým manželem.“ (GnR 11).

Později, ve středověké mystické tradici, se „nevěsta“ z Písně písní pojímá jako narážka na Boží přítomnost v tomto světě (tzv. šechina), která má ženský charakter a šabat je nahlížen jako posvátné spojení mezi Izraelem a touto Boží přítomností.

Šabat je tedy pro Izrael časem posvátné svatby, duchovním prostorem pro intimní setkání mezi Bohem a jeho lidem a sdílením Boží svatosti, což odpovídá Hospodinovým slovům z Druhé knihy Mojžíšovy: „Jen dbejte na šabaty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste zakoušeli, že já, Hospodin, vás posvěcuji.“ (Ex 31,13)

Více zde: http://cceprosec.webnode.cz/news/dobrym-dnem-je-sabat-mgr-lukas-klima/

Královna Šabat představuje důstojnost vznešené Královny. V tanci = vznešenost a důstojnost ženy.

Neerotický tanec: židovský tanec nevzbuzuje žádné erotické pocity, není vyzývavý pohyby těla, ani kroky -  ale důstojný a vznešený. Na veřejnost v židovském tanci nepatří vyzývavost. Určité gesta vábení a vášně patří výlučně do intimity manželů.

 

Kroky tance:

předehra, kruhový tanec

1. Sekvence: úchop dolu, po kruhu vpravo

PLP, pohup LP, L špička opisuje nad zemí půlkruh 2krát, jemenit dozadu

1. sekvenci - opakujeme 2x

 

2. Sekvence: úchop dolu, na S

překřižujeme kroky nohou na střed: P vlevo, L (KSK) vpravo, P (KSK) vlevo, L výkrok na S

úklona v koleně, rovné záda, vztyčená hlava

zpět na kruh: jeden dlouhý krok na kruh L, (nebo 3 malé kroky: LPL)

2. sekvenci opakujeme 2x

 

3. Opakujeme sekvence:  č.1 – 2x,  č. 2 – 2x

Závěr : Šalom

zatížení serveru