YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

NIGUN ATIK (Svatební tanec I.)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2018

Hudba: Amitai Néeman (1955)                                                        Hudební nahrávka: zde
Text: Michal Kashtan (původní název písně: Zemer Atik (Staré melodie))

Novodobá choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany

Text (Pís.2,8):
„Hlas mého milého! Hle právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky!“
 

Vysvětlivky, gesta a kroky:

Kruhový tanec, úchop řetízek, kroky po kruhu vpravo.

1. sekvence:

Družičky očekávají ženicha. I my čekáme na Pána, na jeho druhý příchod.

- 5 malých kroků vpravo po kruhu  PLPLP = jsme na cestě očekávání.
- 3 jemné potlesky ven z kruhu ve výšce ramen, 1 potlesk do kruhu = nasloucháme, vykloníme se z kruhu, jestli přichází. Nepřichází.
- Znovu kráčíme - 5malých kroků PLPLP a znovu nasloucháme, 3 potlesky ven, jeden dovnitř.
- Opět 5 malých kroků PLPLP, 1 potlesk ven, 1 dovnitř kruhu.
- Opět 5 malých kroků  PLPLP, 3 potlesky ven, 1 do kruhu.

První sekvence se opakuje 2 x.

2. sekvence:

Ženich přišel, radujeme se z jeho přítomnosti.
Pohupy vpravo - vlevo = pohupy mateřské, náruč matky, konejšení,utišování…
Pohupy dozadu - vpřed = pohupy otcovské, vybízející, povzbuzující k akci…
Zpěv NIGUNY = zpěvy srdce: laj-laj,daj-daj…do rytmu pohupů, vyjádření vzdychů srdce…

- Obrátíme se čelem do kruhu, na S. Úchop ve výši pasu, pravá ruka se položí do nabízené dlaně pravé tanečnice, levá ruka se nabídne levé tanečnici, do ní položí ona svou pravou ruku.
- Pohupy: 1. pohup: P vpravo, L vlevo.  2. pohup: P dozadu, L vpřed. Opakujeme 4.x.

3. Opakujeme 1. sekvenci 2x.

4. Opakujeme 2.sekvenci se změnou:  tančíme pohupy se žehnáním. 

- Žehnání: Vztaženými rukami žehnáme tanečnicím vpravo a vlevo, s pohupy doprava a doleva. 
- Pohupem pravé nohy dozadu se ruce zhoupnou dozadu. Pohupem levé nohy vpřed se ruce zhoupnou dopředu.
  Žehnání spolutanečnicím se opakuje 4 x.

5. Opakujeme 1. sekvenci 2x.

6. Opakujeme 2. sekvenci – původní (bez žehnání).

Závěr: Ruce ve společném úchytu vztažené nahoru, ŠALOM – pokoj, plnost požehnání…chvála, díky.

zatížení serveru