YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

KEAYAL TAAROG (Jako laň dychtí ... )

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2018

Zpěv: Elischeva Shomron (1986)                                                               Hudební nahrávka: zde
Choreografie:  Miriam Aron Zach
Text : Žalm 42,2

Ke´ayal ta´arog, al afikei mayim, al afikej mayim.

Ken nafshi  ta´arog,  elecha Adonai, elecha Adonai.

 

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!

Jako laň žízeň má po vodě průzračné, právě tak duše má

po tobě Adonaj dychtí, lásko má!

 

Vysvětlivky, gesta, kroky :

Kruhový tanec, na 4 doby.

Ladný, jemný, „ženský“ tanec, vyjadřující milostnou touhu srdce po Bohu, vztahu s Ním, blízkost a naplnění Boží láskou.

kroky: 
- výkroky na střed, běh na střed (hop-hop) = připodobňují poskoky laně v přírodě, radost

- maim = běžím přes vodu

- pohupy, otočky = váhání, hledání cesty, kterým směrem jít…

- gesto otevírání rukou na střed, dlaně vzhůru = vše vydávám pod tvoji vládu Bože, vše tobě…

- gesto „luskání“ po kruhu na střed i ven = hojnost, štěstí, naplnění, v Bohu i v životě…

 

Tanec je složitější na popis kroků, podívej se na video záznam.

 

zatížení serveru