YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ERETZ, ERETZ (Země, země)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 11.3.2018


Hudba a text:  Shai´ke Paikov                                                   Hudební nahrávka: zde
Choreografia:  Yankele Levy (1974) a Shlomo Bachar

Text: Země, země

Země, země, země,
země modré oblohy bez mráčku, a slunce jako mléko a med.
Země, kde jsme se narodili, a kde budeme žít.
Bez ohledu na to, co se stane.

Ref.: Země, kterou milujeme, jako matku a otce.
         Země lidí, země věčná.
         Země, kde jsme se narodili a kde budeme žít,
         bez ohledu na to, co se stane.

Země, země, země,
pobřeží podél moře a květin a dětí nespočetně.
Na severu – moře Galilejské, na jihu písek…
A od východu po západ hranice k zulíbání.

Ref.:

Země, země, země Tóry,
jsi zdrojem světla a jazykem víry.
Země, země, země, drahá země,
Tys země zaslíbená a ne pohádka.


Vysvětlivky:

Pod pojmem Eretz, si Židé představují ne jenom zemi jako domov, území, stát…ale i Zemi ráje, věčnosti, pro ně zaslíbenou ZEMI.

Proto opěvují v písni zemi podle skutečných obrazů přírody, jezera, písků, květin…ale i jako ZEMI dokonalosti, hojnosti, jasu, slunce, medu a Tóry – věčného Slova víry.

Chtějí v ní žít, být pospolu a šťastní, ať se děje cokoliv.


Kroky, gesta:

Tanec je melodický, líbivý, „houpavý“…

1. sekvence se tančí po kruhu vpravo, úchop je dolu, maimy s půlotočkou, výkopy vpřed...
    Opakuje se 2 x .

2. sekvence:  úchop je těsný, za ramena, po kruhu půlmaimy vpravo a vlevo, s „ťukem“ špičkou, pohup pravo-levý s „ťukem“, pohup dozadu s výkopem vpřed.
     Opakuje se 2 x .

Třetí opakování (závěr):  1.sekvence 1x, 2.sekvence 1x.

 

Pro srozumitelnost kroků jednotlivých sekvencí se podívej na videozáznam.

zatížení serveru