YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ELUL NIGUN ( Nigun pro měsíc Elul )

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 11.3.2018

Hudba a zpěv: Eitan Katz                                                Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany

Vysvětlivky:

Elul je letní židovský měsíc, má 29 dní, připadá na srpen-září.

V hebrejštině je: ELUL zkratka: ANI LE-DODI VE DODI LI a znamená:
„Já jsem mého milého a můj milý je můj.“ (Pís, 2,16)

Je to měsíc času pokání, návrat Izraele k Bohu, příprava na Nový rok.  Po celý měsíc se troubí v synagogách na ŠÓFAR (dechový nástroj, trouba) - vyburcování lidu z letargie, stagnace…

Příprava na pokání:

- poznávat Boha, navracet se k Němu, prosby o odpuštění, pokání

- návštěva hrobů zemřelých – inspirace jejich osudy, životem, pro náš plnohodnotnější život

- recitace Ž 27, a speciální kající modlitby

Po skončení pokání se uspořádá radostná slavnost… tančí se, zpívá se, veselí se
 

Tanec je na text:  Nehemiáš 8, (9-12)  - oslava, radost z Hospodina

„Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu.

Netrapte se, neplačte!

…. Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno.

Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu!
Netrapte se! Radost Hospodina bude vaši záštitou!

… a uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.“

Při tanci se zpívají niguny: daj- daj di-di-dá…   laj-laj-di didá…aj-ja  ja di-di-dá… ó ho-ho-hó….

 

Kroky tance:

Kruhový tanec, úchop dolu, čelem na Střed, kroky vpravo

1. P vpravo, L špička „ťuk“ za PN , L vlevo, P špička „ťuk“ za LN.   
    Opakujeme č. 1. - 2 x .

2. Otevřený maim vpravo.
    Opakujeme č. 2. - 2x .

Opakujeme č. 1. a č. 2. - 4 x .

3. PL na S (prsty luskají nad hlavou),  PL couváme (ruce mávají nad hlavou), otočka vpravo (ruce tleskají do rytmu).       LP na S (prsty luskají nad hlavou), LP couváme (ruce nad hlavou mávají), otočka vlevo (ruce tleskají do rytmu).
    Opakujeme č. 3. - 4 x .

 4.  Opakujeme od č. 1.  ...

zatížení serveru