YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SISU ET YERUSHALAYIM (Radujte se s Jeruzalémem)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 6.2.2018

Hudba: Akiva Nof                                                                                  Hudební nahrávka: zde
Zpěv: Effi Netzer, Zamir Choral a další interpreti
Choreografie: Jonatan Guide (1960), Moshe Eskayo (1972) – původní; 
                         Komunita Blahoslavenství (2017)

Text: : souvisí s : Iz 60,4;  Iz 62,6;  Iz 66,10;

Refr. :
Radujte se s Jeruzalémem, všichni kdo ho máte rádi!
Všichni, kdo ho milujete!

Na hradbách města Davidova jsem ustanovil stráže,
hlídají po celý den a noc.

Neboj se můj služebníku Jákobe,
vaši nepřátelé budou před vámi rozprášeni.

Podívej se kolem a viz,
hle – jak se všichni shromažďují a přicházejí k vám.

Tvůj lid, je lid svatý
a obdrží navěky do vlastnictví Zemi.

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec je společný  -„vláček“ : první tanečník je vůdce, PR pokrčená  před sebou představuje Tóru ( dlaní k sobě)
Při tanci může být několik samostatných „vláčků“ s vůdci.
Tanec je veselý, radostný.

Kroky tance:

1. část v zástupu, za sebou :

Vůdce s Tórou (PR),  LR nabídne tanečníkovi za sebou, on se ho uchopí PR. Vytvoří  „vláček“ – úchop.
Poslední tanečník si dá LR za záda.

V zástupu kroky PLPL,  pata PN vpřed a  hlava nahoru, špička PN dozadu – hlava dolu.

Opakujeme 8 x.

2. část: každý samostatně, čtvrt otočka vlevo (90 stupňů)

Kroky PLPL,  P pata 2x dup – obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

PLPL couváme, P pata 2x dup – obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

Půlotočka vpravo (180 stupňů).

Zády ke středu opakujeme:  kroky PLPL, P pata 2x dup, obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

Kroky PLPL couváme, P pata 2x dup – obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

Vlevo „čtvrtotočka“( 90 stupňů).

Opakujeme 1. a 2. část tance.

„Vláčky“ se na parketu pohybují v různých směrech – vede je „vůdce“ tak, aby do sebe nenarážely.

zatížení serveru