YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

JEVARECHECHA (Tanec požehnání)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 28.1.2018

Hudba:  David Weinkrans                                                 Hudební nahrávka: zde
Choreografie:  Goira Kadman (původní, 1971), Komunita Blahoslavenství (Dolany)
Text: Žalm 128 (1-6)

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo chodí po jeho cestách!
Co rukama vytěžíš, budeš jíst.
Blaze tobě, bude s tebou dobře.
Tvá žena bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu,
tvoji synové jako olivové ratolesti
kolem tvého stolu.
Hle, jak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Hospodin ať požehná ti ze Siónu,
abys viděl dobro Jeruzaléma
po všechny dny svého žití,
Abys uviděl syny svých synů.
Pokoj s Izraelem!

 

Vysvětlivky:

Veselý, radostný, kruhový tanec společenství tanečníků, plný naděje v Hospodina a své budoucnosti. Víra v naplnění zaslíbení, které Bůh dal Izraelskému národu.

Vzývání požehnání!  Souvisí s 5 Mojž 28(1-14).

Tanec vyjadřuje přesvědčení, že Bůh, ve kterého věříme a naplňujeme jeho přikázání, který nás miluje, nám žehná v plnosti!

Může se tančit i jako zástupný tanec: zvoláváním požehnání nesu i druhé, které mám ve svém srdci, k Bohu!

 

Gesta:

- 8 maimů = ať se valí požehnání na nás (teče jako řeka), v plnosti

- „škrk“ nohou = jistota v Bohu, stejně jako krok přídup = potvrzení

- výskoky, poskoky“hop-hop“ kroky = velká radost z Hospodina a života s Ním

- kroky na střed = odevzdávám vše a všechny Bohu

 

Kroky tance:

Kruhový tanec, pomalejší, „pochodový rytmus“, předehra (začátek - harmonika), úchyt dolu.

  1. 8 X maim pomalu vlevo (ruce v rytmu nahoru-dolu)
  2. po kruhu vpravo: PLP hop-hop, couváme: LPL hop-hop
  3. na střed: P-L čerkesia, P čerkesia, P (stojí) L škrk, L(stojí) P škrk
  4. na střed: PLP hop-hop (ruce nahoru), couváme: LPL hop-hop (ruce dolu)
  5. opakujeme č. 2 – č. 4
  6. opakujeme č. 1 – č. 5
  7. Závěr: společně Šalom

Podívejte se na video nahrávku!

zatížení serveru