YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

HAVDALAH BRACHOT (Požehnání Havdalah)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 28.1.2018

Hudba:  Debbie Fridman                                                      Hudební nahrávka: zde
Choreografie:  Rafi Ziv(2002)

Píseň liturgie ukončení Šabatu

Text požehnání (část):

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš. Králi celého vesmíru,

…kdo vytvořil plody révy,

…kdo vytvořil druhy vůní koření,

…kdo vytváří světlo ohně.

Požehnaný jsi, Hospodine, který odděluje čas, mezi svatým a světským, mezi světlem a tmou,
mezi Izraelem a národy, mezi sedmým dnem a šesti dny práce.

Požehnaný jsi, Hospodine, který odděluje čas, mezi svatým a světským!

Vysvětlivky, poznámky:

Začátek Šabatu – požehnání před jídlem: žena zapaluje 2 svíčky (Zachor=pamatuj, Šamor=zachovej) a recitují se požehnání.

Konec Šabatu – požehnání na závěr (HAVDALA = oddělení).

Modlí se požehnání nad:

- Vínem: symbol radosti, oslavy. Přetékající pohár vína= hojnost Božího požehnání.

- Vonným kořením (besamim): hřebíček, bobkový list, skořice… = vůně zůstává do dnů všedních, až do dalšího Šabatu.

- Havdalovou svící: propletená svíce (cop z pramenů) = znázorňující mnohost židů ve světě sjednocených v jeden lid.

Do obřadu Havdaly jsou zapojeny všechny smysly (hmat, chuť, čich, zrak, sluch).

Přání na závěr: „šavua tov“ = „dobrý týden“. 

Gesta tance:

Valčíkový rytmus, veselý, rytmický, kolébavý = radost slavení, pospolu, jsme lid Boží.

Společné „zavinutí“ na střed:  havdalová svíce, „propletení rukou“ = patříme k sobě, sjednocení…
“Odvinutí“ -  a přece jsme osobití, jedineční, drahocenní…

Gesto svíce: ohnutá ruka v loktu, položená do dlaně druhé ruky = mám Světlo před očima, jdu za Světlem…

Gesto na špičky: ruce vztáhnuté nahoru = vztahuji se k Bohu, chvála, díky…

Gesto dlaně nahoru, před sebou v otočce = vydání se do Božích rukou na cestě života…

 

Složitější tanec. Podívejte se na video nahrávku.

 

zatížení serveru