YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ESSA EINAI I. (Pozvedám své oči k horám… Žalm 121)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.12.2017

Hudba: Shlomo Carlebach                                                  Hudební nahrávka: zde
Zpěv: Eitan Maruri
Choreografie: Komunita Blahoslavenství (Dolany); Shmulik Gov Ari (2002), Ira Weisburd (2009) 
Text: Žalm 121

Žalm 121

Pozvedám své oči k horám:  
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.

Vysvětlivky, poznámky:

Osobní tanec vyjadřující důvěru, blízkost, ochranu a provázení Bohem v našem životě.
Stará se o nás a miluje nás bezpodmínečně!

Odkud mi přijde pomoc?!“
- je dobré si klást v životě otázky, nebát se při hledání pravdy, víry, rozhodování
- žádná otázka není hloupá ani zbytečná
- klást otázky – je jako kopat studnu – hlouběji a hlouběji… až narazíme na vodu.
- někdy k pravdě přicházíme rychleji, někdy hledáme celý život - o poznání usilujeme…
- je velké štěstí (Simcha) – když Bůh člověku zjeví pravdu! Zahlédneš, uzříš, prohlédneš…

Kroky tance:

1. část: po kruhu vpravo, bez úchopu – osobní tanec, důstojný, pomalý, meditativní

    - P, L, KSK (ruce pomalu zvedáme nad sebe, díváme se na PR)
    - L, P,  L  (jemenit vzad)
    - otočka vpravo (na 2 doby)
    - pohup P-L,  P přes L zpět vlevo + „ lusk“,  P přes L zpět vlevo + „ lusk“ ,   L jemenit vzad

    1. část opakujeme 2x.

2. část: na střed

    - otočka vpravo na střed , ( PR zvedám nahoru, LR dolu vzadu –otáčím se za ní, zvedám ji ), čerkesia ,  P jemenit vzad,  půlotočka vlevo  ( -  jsem zády na S)
    - čerkesia pravo-levá, pohup LPL,  půlotočka  vlevo (jsem čelem na S), L jemenit vzad,

    2. část opakujeme 2x.

Opakování jednotlivých částí podle hudby.

 

 

zatížení serveru