YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

KATONTI (Nejsem hoden)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 11.12.2017

Hudba: Yonatan Razel                                                                                  Hudební nahrávka: zde
Zpěv: Yonatan Razel
Choreografie: Oren Eškenazi  (2013)
Text: Gen 32, 11-12, Žalm 86, 13

Gen 32, 11-12  (upravený pro text písně)

Nejsem hoden, nejsem hoden,
veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti,
které jsi prokázal svému služebníku!

Jordán jsem překročil se svoji holí,
a teď mám dva tábory.
Vytrhni mě, prosím, vytrhni mě…
Z ruky mého bratra Ezaua.

Modlím se k tobě…
Neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mně
a matku mých dětí.

Žalm 86,13

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou, 
z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši!

Vysvětlivky, poznámky:

Jákob se navrací po dlouholeté službě domů. Doprovází ho jeho drazí – rodina, ale i stádo a majetek. Musí se setkat s Ezauem, kterého okradl o požehnání.

Pokouší se udobřit Ezaua dary (rozdělil svůj majetek na dva tábory, aby o vše nepřišel).
Prožívá však velký strach a úzkost ze setkání.
Bojí se o život svůj i svých drahých.

Jákob však spoléhá na Hospodina, věří v Boží milosrdenství, úpěnlivě ho prosí o pomoc, ochranu, vysvobození…

Gesta:

Sekvence po kruhu: klidnější. Představuje cestu Jákoba („škrk“), volání k Hospodinu – zdvižené ruce, bloudění – balanc (pohup), otočky…

Sekvence na střed: dynamický zápas (otočky celé vpravo i vlevo), opětovné volání k Hospodinu a důvěra v jeho pomoc (zdvižené ruce)

Sekvence závěrečná po kruhu: pomalá. Vztyčená ruka=prapor Božího vítězství

Kroky tance:

Tanec je dynamický. Valčíkový rytmus kroků.
Tanec je složitější, pro srozumitelnost kroků, jednotlivých sekvencí,  je dobré se podívat na video záznam.

 

 

zatížení serveru