YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SHALOM ALEICHEM I. (Pokoj s vámi; modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 5.10.2017

Hudba:  Samuel E. Goldfars                                                                       Hudební nahrávka: Shalom Aleichem 
Zpěv:  Nava Tehila (resp. Daphna Rosenberg)
Choreografie:  Komunita Blahoslavenství, Dolany 2017

Text: Hymnus k andělům

Pokoj s vámi, andělé Boží, poslové nejvyššího,
Krále všech králů!
Svatý, buď veleben!

Přicházíte v pokoji, andělé míru, andělé Nejvyššího,
Krále všech králů!
Svatý, buď veleben!

Žehnejte mě pokojem, andělé míru, andělé Nejvyššího,
Krále všech králů!
Svatý, buď veleben!

Odcházíte v pokoji, andělé míru, andělé Nejvyššího,
Krále všech králů!
Svatý, buď veleben!

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Kruhový, velmi pomalý, jednoduchý tanec - modlitba gesty.
Tančený na svátek Šabatu.

Kroky:

Začátek:
Předehra, stojíme čelem do kruhu, ruce dolu, ztišení před modlitbou – jsem přítomen Přítomnému…

1. sekvence:
Po kruhu vlevo, pomalu, úchyt – ruce dolu
P(KSK),  L(KSK), P(KSK), L(KSK)  

2. sekvence:
Bez úchytu – každý sám za sebe
Na střed: čerkesia = (pohup )= P – výkrok, ruce „chvála“, přešlap, P – dozadu, ruce úklon dozadu
Opakujeme:  2. sekvenci -  2 x.

Opakujeme: 1. sekvenci  – 1 x,  2.sekvenci – 2 x … až do závěru: Šalom (ruce společně zvedneme).

Podívejte se na video záznam.

 

zatížení serveru