YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ACHAT SHA´ALTI ( O jedno jsem prosil…)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 12.6.2017

Hudba: Yoni Ganout (1947)                                                Hudební nahrávka: zde 
Zpěv: Lehakat Bein Hashemashot
Choreografie: Maurice Perez (1989)

Text:  Žalm 27,4

O jedno jsem prosil Hospodina
a jen o to budu usilovat:
abych v domě Hospodinově směl bydlet
po všechny dny, co živ budu,
abych patřil na Hospodinovu vlídnost
a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Vysvětlivky, poznámky:

- jediná věc, kterou žádám od Hospodina… = plné rozhodnutí se pro Boha, jasná volba, dát Boha na první místo ve svém životě.

- je to jako v pohádce (řekni tři přání – zlatá rybka, džin z lampy - duch splní přání…). Chceme peníze, moc, zdraví, úspěch…ale rozhodnutí pro Boha = vše ti bude dáno, požehnáno podle tvé potřeby a Boží vůle.

- rozhodnutí se = vůle, jediné co chci – blízkost s Bohem =“ Patřit na jeho Tvář…“ je hluboká intimita (důvěrnost) s Bohem.

Kroky tance:

Kruhový tanec, osobní, valčíkový rytmus

1.sekvence:  po kruhu vpravo

PLP, L – půlotočka vlevo,  couvám PL, P půlotočka vpravo, po kruhu PL Pškrk,  PL Pškrk,  P - L pohup, 
PLP otočka vpravo,  LPL pohup šikmo vpravo  - chvála (ruce vztažené nahoru)
1. sekvenci pakujeme 2x.

2.sekvence:

Na střed: PLP otočka vpravo,  maim levý uzavřený 
Ze středu: PLP otočka vpravo, LPL otočka vlevo (stojím po kruhu vzad)
PLP couvám po kruhu, LPL půlotočka vpravo Lškrk, LP po kruhu L škrk, PL pohup
2.sekvenci opakujeme 2x.

Podívejte se na video záznam.

zatížení serveru