YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

KADOSH, KADOSH, KADOSH (Svatý, Svatý, Svatý)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.5.2017

 

Zpěv: Elisheva Shomron                                                   Hudební nahrávka: zde

Text písně:

Kadoš, Kadoš, Kadoš…               Svatý, svatý, svatý…
Adonaj, Elohim Tz´va'ot…           Hospodin, Pán zástupů…
Ašer  Hayah V´hove  V´yavo!       Ten, který byl, který je a který přichází!


Text písně inspirován:

Zj  4,8 (Zjevení Boží moci)

„ Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř.
A bez ustání dnem i nocí volají:
„Svatý, svatý, svatý Hospodin,
Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Zj 1,8 :

„ Já jsem Alfa in Omega, praví Pán Bůh, ten který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“

 

Vysvětlivky gest a kroků tance:

Mesiánský tanec uctívání, část osobního uctívání (sólový zpěv), část společná (sbor).

Kruhový tanec, čelem na S

1. část:

- KADOŠ, KADOŠ, KADOŠ… – ( K-D-S )…:  3x svatý, veliký, všemohoucí Bůh… potvrzení velikosti, ruce ke chvále před sebou, dlaně k sobě

- otočka vpravo, s rukama zakrývající oči: bázeň před Bohem, mám až strach, odvracím se, utíkám

- gesto obou rukou, před sebou oblouky protisměrné  -„přikrývání“ schránky úmluvy, zahalení, byla oddělená v chrámu od lidu, posvátná…
 

2. část:

- ADONAJ, ELOHIM, TZE´VAOT… - Hospodin, Pán zástupů…

kroky, přísuny a chvála vztyčených, vztahujících se rukou (2x na každou stranu)

- vpravo i vlevo: do všech stran zástupy Boha chválí, vzývají

- otočky vpravo i vlevo: radost, ruce odevzdávají…
 

3. část:

- AŠER  HAYAH   V´EHOVE  V´EYAVO… který byl, který je, který přichází.

- držení se za ruce, Boží lid, pospolu…společenství, spolupatřičnost… - úchop dolu

- kroky na střed – příšlapy (do středu PL, – zpět LP), jdeme k Bohu společně, On je středem našeho života

- sborový zpěv = zástup, společenství, radujeme se a tančíme spolu, dotýkáme se navzájem, máme se rádi… pravá ruka se „dává“, levá se „nabízí“).

 

Na kroky tance, i celý tanec -  se můžete podívat na video záznam.

 

zatížení serveru