YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

EŠET CHAIL II (Chvála statečné ženy)

autor Miloš Vyleťal, 10.5.2017


Hudba, zpěv:  Shlomo  Carlebach                                                    Hudební nahrávka: zde

Text písně:  Přísloví 31, 10-15

Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.
Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.
Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život….

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Modlitba na závěr Šabatové hostiny.

Rychlé maim kroky vyjadřují radost ze svátku, společenství a rodiny

Kroky na střed – otevřené, vztažené dlaně vzhůru, oslava, chvála, přijímám a nechávám na sebe působit požehnání Boží

Dlaněmi „nabírám světlo“ – zahaluji se do světla Božího, já nejsem tím světlem, ale Božím světlem se prosvěcuji a taky mě chrání – zahaluji se do něho

Zkřížené dlaně na prsou – spočinutí v Boží náruči, objetí, Bůh je v mém srdci

Dlaněmi otevřenými ven – žehnám, rozlévám přijaté Boží světlo ven, na své drahé, lidem kolem, světu…

 

Kroky tance:

Kruhový tanec, pomalý, důstojný.
Ruce ve výšce pasu, držení, po kruhu vlevo…bez předehry – hned rychlý začátek!!!

  1. 2 rychlé maim vlevo po kruhu, držíme se dole
  2. čerkesia pravo-levá, otočka vlevo
  3. Opakujeme:  č.1 a č.2.
  4. Na S (STŘED):  P ( KSK = „kroksun krok“), L( KSK), ruce vztaženy vzhůru,  pohup P-L ruce vzhůru
  5. Couváme zpět na kruh:  P (KSK), L(KSK),  pohup P-L, ruce pořád držíme vzhůru
  6. Oběma dlaněmi souběžně nabíráme světlo – 2 x(2 doby + 2 doby), stojíme na místě
  7. Nabereme světlo a zkřížíme dlaně na prsou – ( na 4 doby) - držíme
  8. P ruka – doprava žehná ( 4 doby ),L ruka vlevo  žehná ( 4 doby)
  9. Opakujeme:  1.- 8.
  10. Závěr:  chvála, díkuvzdání…ruce společně vzhůru, Šalom …
zatížení serveru