YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

EŠET CHAIL II (Chvála statečné ženy)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.5.2017


Hudba, zpěv:  Shlomo  Carlebach                                                    Hudební nahrávka: zde

Text písně:  Přísloví 31, 10-15

Ženu statečnou, kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.
Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.
Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život….

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Modlitba na závěr Šabatové hostiny.

Rychlé maim kroky vyjadřují radost ze svátku, společenství a rodiny

Kroky na střed – otevřené, vztažené dlaně vzhůru, oslava, chvála, přijímám a nechávám na sebe působit požehnání Boží

Dlaněmi „nabírám světlo“ – zahaluji se do světla Božího, já nejsem tím světlem, ale Božím světlem se prosvěcuji a taky mě chrání – zahaluji se do něho

Zkřížené dlaně na prsou – spočinutí v Boží náruči, objetí, Bůh je v mém srdci

Dlaněmi otevřenými ven – žehnám, rozlévám přijaté Boží světlo ven, na své drahé, lidem kolem, světu…

 

Kroky tance:

Kruhový tanec, pomalý, důstojný.
Ruce ve výšce pasu, držení, po kruhu vlevo…bez předehry – hned rychlý začátek!!!

  1. 2 rychlé maim vlevo po kruhu, držíme se dole
  2. čerkesia pravo-levá, otočka vlevo
  3. Opakujeme:  č.1 a č.2.
  4. Na S (STŘED):  P ( KSK = „kroksun krok“), L( KSK), ruce vztaženy vzhůru,  pohup P-L ruce vzhůru
  5. Couváme zpět na kruh:  P (KSK), L(KSK),  pohup P-L, ruce pořád držíme vzhůru
  6. Oběma dlaněmi souběžně nabíráme světlo – 2 x(2 doby + 2 doby), stojíme na místě
  7. Nabereme světlo a zkřížíme dlaně na prsou – ( na 4 doby) - držíme
  8. P ruka – doprava žehná ( 4 doby ),L ruka vlevo  žehná ( 4 doby)
  9. Opakujeme:  1.- 8.
  10. Závěr:  chvála, díkuvzdání…ruce společně vzhůru, Šalom …
zatížení serveru