YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

YEDID NEFESH (Miláčku duše)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.5.2017

Hudba: Ehud Tzwig a Sara Tzwig Karbal                                         Hudební nahrávka: zde
Text: Elazar ben Moshe Azikri (Rabín Safedu, 16. století)

Refr :

Miláčku duše, Otče Milosrdenství,
veď svého služebníka podle své vůle.

Tvůj služebník poběží jako jelen,
padne na tvář před tvou nádherou.

Tvá láska je pro něho sladší
než plást medu a všechno koření.

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta :

Hymnus rozsvěcování světel při Šabatové hostině.

Žehnání a roznášení světla za zpěvu Yedid Nefesh.
Paní domu přináší světlo a zapaluje dvě svíce, které se jmenují: „Zachovej“ a „Vzpomeň“. 
Zpívá – požehnání světel – a dělá gesto, kterým se jakoby obléká do světla – zahaluje se.  
Potom za zpěvu zapaluje ostatní svíce v domě.
Žena má důležitý úkol – přináší světlo – BOHA –  do celého domu. Rozsvěcuje – a předává ho dál…

Gesta a kroky vyjadřují milostné vyznání… „miláčkovi mé duše, Bohu milosrdenství…“

kroky po kruhu – cesta, otáčíme se do protisměru, couváme…= náš reálný život, souvisí  však i  s touhou:… „veď svého služebníka, podle své vůle.“

- kroky na střed, „zavinutí“ – jsem v Boží náruči, vždy se můžu k Bohu uchýlit, spočinout, načerpat, pak se zase vrátit do života – na kruh.Vyznání : …“tvá láska je pro mne sladší než plást medu a všechno koření.“

- kroky po kruhu, otočka, jemenit  - …“poběží, jako jelen…“

- krok na špičky na střed – údiv, nad nádherou Boží… „ padne na tvář, před tvou nádherou…“

 

Kroky tance:

Kruhový tanec, pomalý, důstojný…
Tanec je kruhový, střídá kroky po kruhu vpravo (úchop tanečnic je dolu) a na střed – „zavinování - odvinování“.
Po kruhu jsou kroky ve 3 různých sekvencích, sekvence kroků na střed je vždy stejná.

Tanec je složitější, střídání sekvencí podle hudby, dobré je podívat se na video záznam.

zatížení serveru