YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

MA NAVU (Chraň mě, můj Bože)

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 7.3.2017

 

Hudba: Yossi Spivak                                                                      Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství Dolany

Text písně: ( refrén)

Chraň mě můj Bože v náruči svoji,

chraň mě můj Bože, vždyť ty jsi můj Pán.

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Pomalý, osobní, meditativní tanec, rytmus na 4 doby.

První sekvence:
Držíme se dolu za ruce, před sebou kroky opisujeme čtverec. Čtverec představuje naši cestu životem, nebo taky hradby bezpečí, do kterých zasazujeme sebe, nebo ty, za které se modlíme, neseme ve svém srdci. „Pojď, půjdu s tebou, budu tě chránit! Neboj se, neopustím tě!“

Druhá sekvence:   
Nedržíme se, tančíme samostatně. 
Vyjadřuje pohoupání v Boží náruči, zpíváme při ní společně refrén (Chraň mě můj Bože…).
Prožíváme v ní odevzdání se do Boží náruče, do Božího doprovázení. Přivinutí na srdce, vyznání Boha ke mně: „Ty jsi mé milované dítě, pojď, odpočiň si, pohoupám tě… miluji tě, jsi mi drahá…“

Kroky:

1. P (KSK) vpravo, L, P, na střed, L (KSK) vlevo, P, L, zpět na kruh. Směrem na S (střed) zvedáme v úchopu ruce, směrem zpět na kruh – ruce klesají dolu.

2. Opakujeme č.1: 2x

3. P-L pohup, otočka vpravo na 4 doby. L-P pohup, otočka vlevo na 4 doby.
    Zpíváme refrén:„Chraň mě můj Bože…“
    Ruce vyjadřují gesto: kolébky před sebou, houpání v rytmu kroků.         

4. Opakujeme č.3: 2x

5. Na závěr tance: Shalom - ruce ke chvále nahoru

Tanec se může tančit osobně, jako modlitba gesty.
Nebo společně s úchopem – tanec společenství.

 

zatížení serveru