YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

žTANCE OPAVA na You Tube

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 7.3.2017

!!! Nejnovější nahrávky jsou označeny +
+++ (Natočeno: 24.5.2023 / Vloženo na You Tube: 24.5.2023)

Achat Sha´alti (O jedno jsem prosil) 
Achat Sha´alti

Aleluja7
Aleluja

Amalel Shir (Řeknu to písní) - kruh
Amalel Shir -kruh

Amalel Shir (Řeknu to písní) - otevřený kruh
Amalel Shir - otevreny kruh

Ana Hashem (Prosím Bože; Žalm 116/16) 
Ana Hashem 

Ani Ma' Amin (Věřím s naprostou důvěrou)
Ani Ma' Amin

Asher Lo Hayam (Moře je jeho slávou)
Asher Lo Hayam

Ashrei Ha´Ish (Blaze muži)
Ashrei Ha´Ish

Avre Tu Puerta (Otveřte dveře)
Avre Tu Puerta

Balada Lama'ayan (Balada o jaru, potůčku) 
Balada Lama'ayan

Baruch Adonai (Pochválený je Pán)
Baruch Adonai

BePundak Katan (V malé hospodě)
BePundak Katan

David Melech Izrael (David král Izraele; "Ovečka")
David Melech Izrael

Debka Kafrit (Vesnická debka)
Debka Kafrit 

Dodi Li Vanila (Milostná; Velepíseň 2, 16)
Dodi Li Vanila

Elijahu Hanavi (Prorok Elijáš)
Elijahu Hanavi 

Elul Nigun (Nigun pro měsíc Elul)
Elul Nigun

Eretz, Eretz (Země, země)
Eretz Eratz

Eretz Israel Yafa (Překrásná země Izrael) 
Eretz Israel Yafa

Erev Shel Shoshanim (Večer růží)
Erev Shel Shoshanim

Eshet Chayil I.  (Chvála statečné ženy)
Eshet Chayil I  

Eshet Chayil II. (Chvála statečné ženy; Přísloví 31) 
Eshet Chayil II.

Essa Einai I. (Pozvedám své oči k horám, Ž 121) - společně
Essa Einai

Essa Einai I. (Pozvedám své oči ... Žalm 12) - samostatně
Essa Einai

Ewe Thina (Jdeme za ním)   
Ewe Thina

Give Thanks (Chválu vzdejte) 
Give Thanks

+++ Ha Tishma Koli (Uslyšíš můj hlas)
Ha Tishma Koli

Hagan Habiladi (Tajná zahrada)
Hagan Habiladi

Hana' Avah Babanot (Nejkrásnější z dívek)
Hana' Avah Babanot

Haro´ah Hak´tanah (Malý pastýř)
Haro´ah Hak´tanah

Hashu'al (Lištička)   
Hashu'al

Hava Nagila (Radujme se)
Hava Nagila

Havdalah Brachot (Požehnání Havdalah)
Havdalah Brachot

Hora Chadera (Mužský tanec)
Hora Chadera

Hora Chatuna (Svatební tanec II.
Hora Chatuna

Hora Medura (Hora u táboráku) 
Hora Medura (Hora u táboráku)

Israel Sheli (Můj Izrael)
Israel Sheli

Jevarechecha (Tanec požehnání)
Jevarechecha

Jsem žena
Jsem žena

Kadosh, kadosh, kadosh ... (Svatý, svatý, svatý ...) 
Kadosh, kadosh, kadosh

Karev Yom (Blíží se den)
Karev Yom

Katonti (Nejsem hoden)
Katonti

Keayal Taarog (Jako laň dychtí ... ) 
Keayal Taarog

Kol Bayaar (Hlasy v lese)
Kol Bayaar (Hlasy v lese)

Les saints et les saintes (Svatí a Světice Boží) 
Les saints et les saintes

+++ Le Cantique des Cantiques (Píseň písní)
Le Cantique des Cantiques

Libi (Mé srdce)
Libi

Lu Yehi (Může to být)
Lu Yehi

Ma Ha Šir (Jaká je to píseň)
Ma Ha Šir (Jaká je to píseň)

Maim Maim (Voda, voda) 
Maim Maim (Voda, voda)

Ma Navu (Chraň mě, můj Bože) - popis 
Ma Navu - p

Ma Navu (Chraň mě, můj Bože) - společně v kruhu   
Ma Navu - společně v kruhu

Maria ukrytá (modlitba gesty)
Maria ukrytá

Mi Yten Ve Amen (Kéžby...)
Mi Yten Ve Amen

Modlitba k archandělům (Modlitba gesty) 
Modlitba k archandělům

Mocher HaPrachim (Květinářka)
Mocher HaPrachim

Na tvých hradbách Jeruzaléme 
Na tvých hradbách Jeruzaléme

Nachamu Nachamu Ami (Těšte, těšte můj lid) 
Nachamu Nachamu Ami

Nigun Atik (Svatebni I.) 
Nigun Atik

Nigun Shel Jossi (Jossiho nigun)
Nigun Shel Jossi

Od Lo Ahavti Dai (Ještě jsem dost nemiloval) 
Od Lo Ahavti Dai

Oneg Šabat (Sladkost šabatu) 
Oneg Šabat

Pri Tebe miesto mám (modlitba gesty)
Pri Tebe miesto mám

Rikud Ha Shabat (Příchod královny Šabat)
Rikud Ha Shabat

Rov Brachot (Mnohá požehnání) 
Rov Brachot

Sešli Ducha svého
Sešli Ducha svého

Shalom Aleichem (Pokoj s vámi; Modlitba gesty)
Shalom Alechem

Shalom Aleichem II. (Pokoj s vámi; modlitba gesty) 
Shalom Aleichem II.

Shalom Lach Miriam (Zdravas Maria; Modlitba gesty) - popis/samostatně 
Shalom Lach Miriam- popis

Shalom Lach Miriam I. (Zdravas Maria; Modlitba gesty) - společně v kruhu 
Shalom Lach Miriam - společně

Shalom Lach Miriam II. (Zdrávas Maria; Tanec sv. Růžence) samostatně
Shalom Lach Miriam II.

Shamor Ve Zachor (Pomni a Zachovej) samostatně
Shamor Ve Zachor - samostatně

Shamor Ve Zachor (Pomni a Zachovej) společně
Shamor Ve Zachor - společně

Sharm El Sheeikh (Šarm el Šejk)
Sharm El Sheeikh

Shema Israel (Slyš Izraeli)
Shema Israel

Schimcha Kadosh (Tvé jméno je svaté) samostatně dvojice
Schimcha Kadosh

Schimcha Kadosh (Tvé jméno je svaté) společně kruh
Schimcha Kadosh

Shir Moshe (Mojžíšova píseň)
Shir Moshe

Sissu Et Jerushalaim (Radujte se s Jeruzalémem)   
Sissu Et Jerushalaim

Slovanský tanec ("Koníček") 
Slovanský tanec

Sulam Yaacov (Jákobův žebřík)
Sulam Yaacov

Širul' Adonai (Zpívejte Hospodinu) 
Širul' Adonai

T' Filati (Moje modlitba)
T' Filati

Toda (Děkuji)
Toda

Ty si moj Pán (modlitba gesty)
Ty si moj Pán 

Tzadik Katamar (Spravedlivý muž..., "Palmičky") 
Tzadik Katamar

Tzur Mishelo II.   
Tzur Mishelo II

Vehatikva (O naději)
Vehatikva

Vím, Ty mě znáš (Modlitba gesty) 
Vím, Ty mě znáš

Yedid Nefesh (Miláčku duše) 
Yedid Nefesh

Yemenite Fit (Cesta k Bohu; Modlitba gesty) 
Yemenit Fit

Yerushalayim Shel Zahav (Jeruzalém ze zlata)
Yerushalayim Shel Zahav

+++ Yerushalayim Sheli (Můj Jeruzalém)
Yerushalayim Sheli

+++ Yeshua El Yakar (Drahý Ježíši) - solo
Yeshua El Yakar - solo

+++ Yeshua El Yakar (Drahý Ježíši) - společně
Yeshua El Yakar - spolecne

zatížení serveru