YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

NA TVÝCH HRADBÁCH JERUZALÉME…

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2017

 

Hudba  a text: Barry a Batya Segal                                            Hudební nahrávka: zde
Choreografie: úprava v Komunitě Blahoslavenství, Dolany

Text:  

(Izaiáš 62, 6-12)

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovit strážce,
po celý den a celou noc, ať nikdy nejsou zticha.
Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu!
Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém,
dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv…

Vysvětlivky, poznámky a gesta:

Začátek: probouzení, modlitby u Zdi nářku, obchodování, stráž na hradbách, mužské hlasy.

Ženský hlas: uprostřed hluku hlas srdce, hlas Ducha, úklony hlavou do stran a dopředu, procitnutí.

Přešlapy: vydáváme se na cestu…

Semknutý kruh: dlaně při sobě – hradby, kameny hradeb, každý jsme důležitý, kde kámen chybí – je možnost zaútočit…

Otočky: ostražitost, obrana zepředu i zezadu.

„Rozmotávání“ na střed: být svobodný od zlého, od hříchu, to umožňuje statečně bojovat.

Plesknutí, potlesk: potvrzení smlouvy s Bohem.

Dlaněmi rozhrnuji před sebou: otvírá se mi zrak, mraky pochybností, strach mizí…

Velký oblouk před sebou: duha, Boží věrnost se nad námi klene navždy, nová důstojnost.

Rázný krok, ruce za zády: šiky bojovníků, potvrzení Boží přízně (přídupy), vztyčená hlava – důstojnost Božího lidu, který ví za koho bojuje.

 

Kroky tance:

Kruhový tanec.
V tanci se střídají sekvence kroků po kruhu a sekvence výšlapu na kruh a z kruhu.
Je to tanec pro popis jednotlivých kroků složitější.
Nutné je podívat se na video nahrávku.

zatížení serveru