YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

Studnový tanec

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 8.10.2012

 

Tancuje se na hudbu písně Loreeny McKennitt, kterou najdete zde .

Hudba a text: Loreena McKennitt : "The Mummers Dance"

 

Obsah ( přibližný... ):

Je to píseň opěvující jaro -

které přichází a o změnách a krásách, které přináší v přírodě...stromy, lesy,ptáci...

... putovali jsme celou noc a část dne a znovu se vracíme,

přinášíme živý, pestrý věnec...

propletli jsme své ruce k tanci dokola v kruzích a řadách,

tak pocestě v noci sestupujem,

přinášíme ti živý věnec, stojíme u tvých dveří...

Je to dobrý, krásný, vyklíčený výhonek,

práce našeho Pána....

 

Choreografie :

Tanec je o požehnání, pro které si můžeme přicházet ke zdroji - živé vody - našemu Bohu.

Tak, jako si ženy přicházely pro vodu ke studni.

"Pojďte a naberte si vody zadarmo...."

 

Gesta :

Nabírají si drahocennou vodu, přitisknou si ji na hruď a nesou si ji. Jsou neseny, podporovány taky společenstvím víry ostatních lidí (v Církvi), jejich oporou, laskavým přijímáním a "hýčkáním": pohupy opřenými zády o jejich spojené ruce ve druhém kruhu.

Vodu nemají jenom pro sebe, ale i pro své drahé a všechny, ke kterým je Bůh posílá: rozstřikují vodu kolem...dávají.

Tak, jak jim se dostává podpory a opory, i ony se následně stávají oporou, povzbuzením a přijímají ostatní: pohupy v kruhu.

 

Kroky :

Tanec je dvoukolový: dva soustředné kruhy o stejném počtu tanečnic,s vyznačeným středem.

První kruh- blíže ke středu.

Druhý kruh - tanečnice stojí v mezerách prvního kruhu.

 

1. Tanečnice v prvním kruhu : štyři malé kroky ke středu ( P,L,P,L )

Tanečnice ve druhém kruhu : stojí a drží se za ruce : ve výšce pasu, pravá ruka je položená do levé ruky tanečnice po jeji pravé straně, levá ruka se nabízí ke vložení pravé ruky tanečnice po jeji levé straně.

 

2. Tanečnice v prvním kruhu : nabírají ze studny vodu na 4 doby ( od země k hrudi ). Na 4 dobu si ji přitisknou na hruď - skříží ruce.

Tanečnice druhého kruhu : stojí, drží se za ruce

 

3. První kruh : tanečnice couvají (P,L,P,L ), ruce na hrudi.

Druhý kruh : stojí, drží se za ruce

 

4. První kruh : tanečnice se opřou zády o spojené ruce ve druhém kruhu, položí se na ně. Pohupují se po směru kruhu -doprava, doleva, doprava, doleva ( 4 doby ). Ruce na hrudi.

Druhý kruh : tanečnice houpají první kruh - doprava, doleva, doprava, doleva (4 doby).

 

5. První kruh : tanečnice couvají mezerou druhého kruhu dozadu : P,L,P,L ( 4 doby). Ruce stále na hrudi

Druhý kruh : tanečnice se pustí a kráčejí čtyři malé kroky ke středu ( P,L,P,L ) - viz.1 první kruh.

 

6. První kruh : otočka doprava (P,L,P,L ) a rozstřikování vody z levé dlaně pravou rukou do prostoru nad hlavou - ven.

Druhý kruh : viz.2 jako první kruh - nabírají vodu

 

7. První kruh : chytnou se za ruce a kráčejí na střed ( P,L,P,L )

Druhý kruh : viz.3 jako první kruh : couvají

 

8. První kruh : viz.4 - jako druhý kruh : houpají - doprava, doleva, doprava, doleva

Druhý kruh : viz.4 -jako první kruh : položí se zády na ruce tanečnic kruhu za nimi .... pohupují se s nimi...

 

Opakování..... 

zatížení serveru