YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

VÍM, TY MNE ZNÁŠ (modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2017

Hudba a text: Jaro Kubišta, Komunita Blahoslavenství, Dolany                    Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany, 2007

Popis a vysvětlivky gest:

 1. Vím, ty mne znáš…
  Gesto
  : ruce s otevřenými dlaněmi zvedám podél těla nad hlavu, zvednuté držím…
  Vysvětlivky:  Bůh je nade mnou, On jediný mě pravdivě pozná a miluje, přesahuje mne.
  Zvednutými rukami ho chválím, potvrzuji – že je můj osobní Bůh.
   
 2. Vím, že mne voláš Pane jménem…
  Gesto
  : otevřené dlaně ke mně, přede mnou se spouštějí pomalu dolu…
  Vysvětlivky: mé jméno vyjadřuje moji drahocennou podstatu. Bůh: Jsem, který jsem…., v Božím jménu je velká síla, moc, ochrana, pomoc… v Jeho jménu uzdravení, požehnání, vítězství…
  Bůh si vryl navždy mé jméno do svých dlaní – věčná láska ke mně trvá.
  Zahalování se do síly, moci jména Božího – pro mne osobně pomoc, zbroj, štít proti zlu a zlému.
   
 3. Tady jsem…
  Gesto
  : ruce podél těla, mírně přede mnou, otevřené dlaně…
  Vysvětlivky: gesto odevzdání se, vydání sebe i všeho mého, připravenost, vydanost do Božích rukou, souhlas i se svými slabostmi…“ jsem tím, čím jsem – z Tvé milosti“ …
  Před lidmi – často nosím masku – výkon, snaha, falešná síla…
  Před Bohem – přijímám sám sebe, i vše, co mi Bůh dává a nabízí…
   
 4. K tobě přicházím, Pane můj…
  Gesto: dlaně ke mně, zkřížené na hrudi, srdci …

  Vysvětlivky: gesto objetí, Bůh mě láskyplně objímá, je v mém nitru, prostupuje mnou, já Ho přijímám… je v mém srdci navždy.
  Mariino FIAT, jsem služebnice Pána…

 

zatížení serveru