YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

JSEM ŽENA (modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 10.10.2011

Hudba: Barry a Batya Segal (1993) – mesiánští židé                            Hudební nahrávka: zde
Původní text: Hodu L ’Adonay (Vzdávám ti díky Bože)
Český text a choreografie: Jana Řezníčková


 

Následující text - popis choreografie si můžete ztáhnout také zde. 
A malý přídavek - Chvála tance od sv.Augustina.

Modlitba tancem. Uzdravení ženství ženy před pohledem milujícího Otce.

1. Jsem žena…

Gesto : Dvě o točky (nebo jedna) na 4 doby doprava, náznak pravou rukou – točící se sukně…

Bůh stvořil člověka, kterého jádrem jeho osobnosti je – jsem člověk (nikoliv rostlina, zvíře, věc…). Dalším znakem je jeho sexualita – jsem muž, nebo jsem žena.

Některým ženám bylo ublíženo v oblasti intimity, sexuality, emocionality, partnerství, plodnosti, mateřství… a tyto zranění jim neumožňují žít naplno.

Výsledkem je pocit: nejsem dost krásná, ženská, dostatečná žena… zranění je hluboké a bolestné.

Z tohoto zranění pramení strach, závist, slabé sebevědomí, úzkost, hysterie…

Uzdravení ženského srdce (Jo Croissant) začíná tehdy, kdy se žena spatří v očích Boha Otce, jako milovaná dcera, holčička. Tatínkova princezna, která se točí v sukýnce a cítí se krásná, milovaná a přijímaná…

 

2. Dávám lásku…

Gesto: Pravou ruku si položím dlaní na srdce…

Abychom mohly dávat lásku, musíme být naplněny láskou.

V hebrejštině slovo žena, znamená taky: nádoba ( nekeva). Je dobré si představit, že jsem nádoba, do které přitéká Boží láska, naplní mě a z mého dostatku, přetéká pro ostatní….

Být napojena na zdroj lásky, znamená zůstávat pod Božím pohledem.

Boží pohled je vždy láskyplný, nadějný, povzbudivý, oceňující… pokud se Jeho pohledu otevírám, vlévá do mne důvěru, sebedůvěru, naději, lásku… a mám co dávat – dávám lásku.

 

3… a život.

Gesto: Levou ruku si dlaní položím na břicho…

Jsem spolutvořitelka života, dávám život od Boha svým dětem, které rodím. Moje lůno je kolébkou nového života. Je to vzácné pozvání ke spolupráci… je to pro mne veliká výsada od Boha.

Ale dávám život – oživuji -   i jiným způsobem: svým slovem, pomocí, činem, úsměvem, povzbuzením objetím, soucítěním, pochopením… jsem si toho vědoma?

 

4. Jsem domov pro všechny, které jsi mi svěřil….

Gesto: Nad hlavou spojenými dlaněmi vytvořím širokou stříšku, jsem pod ní…

Každá žena je povolána být domovem.

Její lůno je přizpůsobeno tak, aby bylo domovem pro děťátko, které porodí.

Domov je místo, kde jsme spolu. Žena je srdcem domova. Ona mu dává tvář, atmosféru, vůni, pokoj a pohodu…místo spočinutí a pocit bezpečí, přijetí, lásky … tady patřím.

Duchovní domov – v srdci každé z nás můžou mít místo i různí lidé. Tím, že je milujeme, na ně myslíme, modlíme se za ně… pomáháme jim…jsou to lidé, které mi posílá Bůh, svěřuje mi je.

Přicházejí si ke mně odpočinout, načerpat sílu… je v mém srdci domov i pro jiné?

 

5. Všude kam jdu, jdu s Tebou….

Gesto: Ruce překřížené na prsou, jako „pečeť“. Otočka vpravo na 4 doby.

Nikam nejdu sama. Zvláště pro nás ženy, které jsme úzkostné, máme sklon k velkým strachům, je dobré si uvědomit že, Bůh je všude a stále se mnou. Není to věc pocitu, je to věc víry.

Všude je se mnou Pán. Mohu s Ním mluvit, tiše naslouchat, opřít se, nechat se chytnout za ruku.…Miluje mne a nikdy mne neopustí!

 

6. … a přináším pokoj.

Gesto: Rukama před sebou, dlaněmi dolů opisuji pomalý, hladivý pohyb do stran a k sobě.

Ovocem toho, že -   kamkoliv jdu, jdu s tebou -   je, že mohu přinášet pokoj. Do situací mezilidských konfliktů, hádek, emocionálních napětí… bojů. Umím pak upokojit, uklidnit a zmírnit paniku… často už jenom svou přítomností…pokoj, který si nesu v srdci… pokoj, který svět nemůže dát!

Toto ovoce zraje mnohá léta, nezískáme ho hned…ale usilujme o něho!

 

7. Protože Tvůj prapor nade mnou je láska!

Gesto: Pravá ruka nad hlavou pomalu „vlaje“ do stran.

Píseň písní, 2,4 :“On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.“

Dříve byly vlajky nesmírně důležité. Dobyvatel nad dobytým územím vyvěsil svoji vlajku.

Ježíš svoji vlajkou nad mým životem říká: „Dal jsem za tebe život z lásky! Jsi navždy má! Miluji tě! Nikdy se tě nezřeknu!“  

 

8. Všude kam jdu, jdu s Tebou….

Gesto: Ruce překřížené na prsou jako „pečeť“. Otočka vlevo na 4 doby.

 

9.   A přináším světlo…

Gesto: Ruce před sebou dotýkajícími se nahoře prsty a dolní části dlaní (štěrbina), vytvářejí „světlo“

Žena, která opravdu žije v přítomnosti Pána, je držitelkou světýlka, které způsobuje, že ona i ostatní v její blízkosti, se orientují…vidí na cestu.

 

10. Protože tvůj prapor nade mnou je milosrdenství.

Gesto: Levá ruka nad hlavou pomalu „vlaje“ do stran.

Jsi navždy má! A miluji tě milosrdnou, odpouštějící láskou!

 

11. Jsem strom, zasazený u tekoucích vod …

Žalm 1,3 : „Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.“

Gesto:   Sedneme si na bobek, ruce se dotýkají prsty podlahy. Pak se pomalu zvedáme, ruce před sebou naznačují stoupající mízu v kmenu. Nakonec se rozvětví do koruny nad hlavou.

Strom, který má hluboko kořeny, sahající až k životodárné vodě. To je strom živý.

 

12. …jehož listí neuvadá,…

Gesto: Prsty na rukou naznačují pohyb listí – třepetání se ve větru.

 

13. …a který své ovoce dává v pravý čas.

Gesto:   Jedna dlaň po druhé „uchopuje „ ovoce ze stromu. Dlaněmi před sebou vytvoříme „misku“ a díváme se na své ovoce.

Nádherný obraz stromu: zelený, živý, svěží, kvetoucí, plodící… přinášející krásu, ovoce, stín, místo odpočinku…

Obraz, který přináší pokoj: nemusím se tolik snažit – vypadat svěže, krásně, samý výkon a uštvanost…

Stačí mít kořeny, zasazené v Něm, čerpat z Jeho vody živé. Z Jeho lásky. To ostatní se pak bude dít samo – zeleň, svěžest, plody…plnost.

 

14. Lásku a život.

Gesto: Pravou ruku si přiložíme dlaní na srdce, levou na břicho.

 

zatížení serveru