YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

MODLITBA K ARCHANDĚLŮM (Ve jménu Hospodina, Boha Izraele…)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 13.6.2017

Hudba a zpěv: Shlo a Neshama Carlebach                                             Hudební nahrávka: zde
Text písně: Část z Kriat Shma, židovské modlitby před spaním
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany, 2007

Vysvětlivky a poznámky:

Tato modlitba představuje zasvěcení, očištění prostoru, předání sebe i všeho mého pod Boží moc a přítomnost. Tady, teď , s tebou Bože a pro tebe!  Já si do své osobní zóny vyvoluji Hospodina – skrze 4 anděly Archanděly, Boží stráž.
Rozkazovací způsob příkazu: „postav se!“ = autorita ve mně, přizývám si archanděly na pomoc,  ve jménu Hospodina!

Slova a gesta modlitby:

Be šem, ha šem, Elohej Izrael
- Ve jménu Hospodina, Boha Izraele.
P ruka vzhůru nad hlavu, natažená, dlaň otevřená 
(Bůh je nade mnou, je můj Pán, převyšuje mě, vzývám Ho…)

Mi mini Michael
-
Po mé pravici postav se Michaeli! (Kdo je jako Bůh!)
P ruka vpravo, otevřená dlaň dolu, dívám se za ní

U mismoli Gavriel
- Po mé levici postav se Gabrieli! (Bůh je má síla!)
L ruka vlevo, otevřená dlaň dolu, pohled vlevo

U mi lefanaj Uriel
- Přede mne se postav Urieli! (Bůh je mé světlo!)
obě ruce, dlaněmi dolů, natáhneme před sebe 

U mi arochai Raefael
- Za mne se postav Rafaeli! (Bůh je mé uzdravení! Bůh uzdravuje mou minulost.)
obě ruce, dlaněmi nahoru, dáme za sebe

Ve al roši, ve al roši šechinat El
- A na mojí hlavu ať sestoupí přítomnost Boží! (ať mě Bůh zahalí svou milostí!)
obě ruce se vztáhnou nad hlavu, před tváří otevřené dlaně – spouštím směrem dolu, zahaluji se do milosti Boží, sestupuje na mně Boží přítomnost…

 

zatížení serveru