YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

Hora Chadera (zjednodušené kroky)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 19.5.2008

Na KLEZMER hudbu mělo samozřejmě velký vliv i lidové náboženské hnutí - chasidismus. Jedním ze základních paradigmat chasidského hnutí byla modlitba skrze zpěv a tanec. Tanec vyjadřuje radost, úctu před Hospodinem, společenství (vyjádřeno držením v kruhu).
Text v překladu vystihuje jednu ze zásad platící v každé chasidské komunitě: "Je velikou zásluhou být stále veselý". Hudbu si můžete stáhnou zde.


hora3a_m.gif

 1. Postoj levým bokem do kruhu. Pravá ruka dopředu ve výši ramen dává, dlaní dolů; Levá ruka dozadu ve výši ramen dlaní nahoru (bere). Všichni se drží v „řetízku“ za ruce ve výši ramen…
 2. Kroky: Pravou dopředu 4 malé kroky (pravé-levá-pravá-levá)
 3. Pravá pata dopředu, náklon těla dozadu; Pravá špička dozadu, náklon těla dopředu.
 4. Body 2. a 3. se opakují celkem 4x
 5. Změna postoje. Postoj čelem do kruhu, ruce na prsa v pěst (jakoby držely šle/vestičku).
 6. 4 malé kroky do středu (pravé-levá-pravá-levá). Na levé noze stojíme. Pravá dvakrát přidupne, chodidlem a současně obě ruce vzpaží (2x) v gestu chvály nahoru, otevřené dlaně.
 7. 4 malé kroky dozadu, (pravé-levá-pravá-levá), ruce pořád na prsou. Na levé noze stojíme. Pravá dvakrát přidupne, chodidlem a současně obě ruce vzpaží (2x) v gestu chvály nahoru, otevřené dlaně.
 8. Body 6. a 7. se opakují
 9. Všichni opět stojí v kruhu čelem do středu. Levá ruka objímá rameno levého partnera. Pravá ruka objímá bok pravého partnera.
 10. Kroky: 4x krok: Pravá-doprava, levá-přísun k pravé. Pustíme se a otočka ve směru hodinových ručiček (za pravou rukou) o 360stupňů.
 11. Opět se držíme kolem ramen a pasu (jako bod 9.). Kroky doleva: 4x krok: levá-doleva, pravá přísun. Pustíme se, otočka opět o 360 stupňů (za levou rukou).
 12. Tanec pokračuje opět bodem 1.-11.
zatížení serveru