YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 12 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 36 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí z roku 2018 ...

RODINNÝ RITUÁL KE SLAVENÍ DNE PÁNĚ pro manžele, kterým nás provede P.Václav Vacek

 13.- 15.4.2018  Iva Živnůstková, 30.10.2017

Fotky ze setkání najdete zde:

https://photos.app.goo.gl/UvxYn8U6NXSNmZdy5  

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."(Mt 18:20)

Rituál je nabídkou k inspiraci pro manžele, kteří chtějí, aby byl Ježíš jejich blízký přítel a učitel, kteří si chtějí osvojit jeho způsob života, jak pracovat, jak se modlit, jak milovat, jak slavit, jak dětem i sobě navzájem žehnat.

K porozumění potřebujeme také znát duchovní bohatství Izraele, z kterého Ježíš vyrostl.

Ježíš odmala viděl, jak jeho rodiče jeden druhého navzájem chválí a děkují si.

Hlavní téma tohoto víkendu je dobrořečení, prosba a žehnání.

Víkendem nás provedede P.Václav Vacek, který se dlouhodobě věnuje poradenství manželům, podporuje manželská setkání sdružení YMCA, věnuje se mužské spiritualitě a hlavně se zaměřuje na porozumění Bible, je plný pozitivní energie a má velké zkušenosti, ukáže nám jaké úžasné dary nám Bůh dává a v našem hledání nám poradí odkud a kam v našem životě jdeme.

P.Václav Vacek je vyučen nástrojařem, po maturitě při zaměstnání studoval strojní fakultu na ČVUT a posléze studoval na CMBF v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen v roce 1975. Poté působil ve farnostech Královéhradecké diecéze. Od roku 1990 je farářem v Letohradě. Před rokem 1989 byl součástí církevního disidentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška.

Pokud máte zájem s námi prožít víkend, naučit se nedělní rituál, který můžeme zkusit žít ve své rodině, posílejte vyplněné přihlášky.

Po naplnění kapacity, přijímáme pouze náhradníky. Přihlášení účastnící dostanou ještě upřesňující informace.

Tento víkend je koncipován pro manžele.

Těšíme se s vámi prožít pohodový a radostný víkend, šalom.

Ivana a Luboš Živnůstkovi

---------------------------------------------------------------------------------------
Další informace k akci:

Místo a datum konání:

Dům setkání, Dolní Albeřice,  13.4. - 15.4. 2018

Kněz: P. Vácav Vacek

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:00 (večeře 19:15, program od 20:00)

Ukončení: v neděli obědem kolem 13:00

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových pokojích. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 120,- Kč za osobu a den). Nutno uvést v přihlášce.

Poplatek:

Plná cena: ...........................1350,- Kč
(pokrývá náklady na ubytování, stravu i program)
Dotovaná cena: .....................950,- Kč

(pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny)
Sponzorská cena: .............1.750,- Kč
(pro ty, které mohou podpořit účastnice s dotovanou cenou)

Poplatek zaplaťte po potvrzení přijetí vaši přihlášky.
Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší neúčasti.

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání.

Platba převodem na účet: 2000465448/2010 , VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=509

Ostatní: Vezmi si Bibli, zápisník, tužku, pohodlné oblečení a přezutí, aby ses cítil-a  příjemně. Také oblečení a obutí na vycházku do okolí.

 

*** Formulář přihlášky zkopíruj do mailu,***
pak vyplň a odešli na  ivana.zivnustkova@seznam.cz

Závazná přihláška
Dům setkání, Dolní Albeřice, 13.4. - 15.4. 2018

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s uvedením mých kontaktních údajů v adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat průběh akce – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace své činnosti.

 

Příjmení, jména a dat.narození:

rodiče:

děti:

adresa:

tel.:

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete pokoj se samostatnou sprchou a WC, odvoz od nádraží, dietní jídlo apod...)

 

                                                                                                             

 

 

 

 

2018 ... konec archivu roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru