YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 15 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 27 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí z roku 2017 ...

Jarní obnova 2017 MS v Kroměříži

 24.- 26.3.2017  Jiří Šmahel, 25.2.2017

Pozvánka

 

Drazí přátelé,

srdečně vás zveme na víkendovou 

„Jarní obnovu“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2016/2017. 

 

Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.

 

Jarní obnova se uskuteční:

ve dnech:       24. - 26. března 2017

místo:             Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Pilařova 2

příjezd:           24. března 2017 do 19.00 hod.

ukončení:        26. března 2017 ve 13.00 hod. (obědem)

 

Ubytování bude jako v létě na AG. Je však nutné přinést si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Není možné použít přikrývky a polštáře studentů!

Strava je obdobně jako v létě zajištěna 3x denně. Začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem. Jídelna na AG bohužel dietní stravu není schopna zajistit. 

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro ně na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele nelze poskytnout jiný pokoj. Proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji.  Účast dítěte a pečovatele uveďte prosím do přihlášky.

PROGRAM

Pátek  24. března 2017

17.00 -  19.00    Příjezd, registrace

18.00 -  19.00    Večeře

19.15 -  20.00    Setkání  VPS                                                     (Klubovna VPS)

20.00 -  20.45    Zahájení, společná modlitba                             (Aula)

21.00 -  22.00    Jdeme společnou cestou (práce ve skupinkách)

 

Sobota  25. března 2017

07.30 -  08.00    Ranní modlitba                                                   (Kaple)

08.00 -  08.45    Snídaně

08.45 -  10.15    Dopolední program:                                           (Aula)

                        Miloš a Gita Vyleťalovi:

                        „Manželská intimita"

10.15 -  12.00    Práce ve skupinkách

12.00 -  13.00    Oběd

13.00 -  14.30    Odpolední volno

14.30 -  15.45    Odpolední program:                                           (Aula)

  P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.:

                        „O manželství" - audio záznam, "Adam a Eva" - prezentace

15.45 -  17.45    Práce ve skupinkách

18.00 -  18.30    Mše svatá

18.30 -  19.15    Večeře

19.00 -  20.00    Setkání VPS - Valná schůze YMCA Setkání (Aula)

20.00 -  21.30 Volný večer - možnost setkání ve skupinkách

                       

Neděle  26. března 2017

07.30 -  08.00    Ranní modlitba              (Kaple)

08.00 -  08.45    Snídaně

08.45 -  10.15    Dopolední program:                                           (Aula)

                        Petr a Jana Švíkovi:

                        „Děti – jen na čas svěřené"

10.15 -  11.45    Práce ve skupinkách 

11.45 -  12.00    Ukončení a společné rozloučení                          (Aula) 

12.00 -  13.00    Oběd

 

Ceny najdete v přiložené přihlášce zde.

 

Přihlášky - Absolventům letního kurzu MS 2016 bude rezervováno místo nejdéle do 6. 3. 2017. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta i účastníkům minulých ročníků MS. Pokud jste se v roce 2016 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu. 

Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve. Nejlépe elektronicky na adresu  michalcova.hana@setkani.org ,  případně poštou na adresu Hana Michalcová, Ečerova 10, 635 00 Brno.

Těšíme se na setkání s vámi

                                                              za organizační tým MS Hana Michalcová

2017 ... konec archivu roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru